Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Malbork z dofinansowaniem na inkubator przedsiębiorczości

2021-02-17 11:39:22 (ost. akt: 2021-02-17 14:33:49)
fragmenty budynków urzędu i wieży ciśnień oraz logo Malborka i projektu

fragmenty budynków urzędu i wieży ciśnień oraz logo Malborka i projektu

Miasto Malbork otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. Rozproszony inkubator przedsiębiorczości w Malborku – etap I.

- Przedsięwzięcie stanowi kontynuację działań wypracowanych podczas uczestnictwa pracowników Urzędu Miasta Malborka w Partnerskiej Inicjatywie Miast w sieci Rewitalizacja prowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – informuje Marek Charzewski, Burmistrz Miasta Malborka. - W okresie 2018-2019 podczas pracy merytorycznej z ekspertami sieci oraz pracy warsztatowej przy lokalnym udziale społecznym opracowano Miejska Inicjatywę Działania skupioną wokół jednego z działań ujętych w programie rewitalizacji, a mianowicie rozproszonego inkubatora przedsiębiorczości.

W zadanie dotyczące opracowania Miejskiej Inicjatywy Działania zaangażowani byli pracownicy urzędu miasta i jednostek podległych, miejscy radni, przedstawiciele Rady Gospodarczej, urzędu pracy oraz organizacji pozarządowych. Portal 82-200.pl informował o tych działaniach w artykułach:

Rada Gospodarcza w inicjatywie Partnerska Inicjatywa Miast

Dyskutowano na temat rozproszonego inkubatora przedsiębiorczości

Kontynuacją działań Partnerskiej Inicjatywy Miast było ogłoszenie konkursu dotacji dla samorządów, które opracowały Miejskie Inicjatywy Działania, w wyniku którego Malbork otrzymał dotację na wdrożenie projektu w roku 2021.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano działania mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji, w tym m.in.: opracowanie programu przyciągania nowych przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji, stworzenie systemu grantów lokalnych dedykowanych organizacjom pozarządowym, które będą miały pomysły na działania aktywizujące mieszkańców w sferze gospodarczej, opracowanie bazy lokali na obszarze rewitalizacji, w których można ulokować działalność gospodarczą. Zadanie przewiduje także zaprojektowanie przestrzeni skweru przy ul. Mickiewicza.

- Projekt jest dla nas bardzo ważny z trzech powodów: po pierwsze - wynika z odpowiadającego na lokalne potrzeby programu rewitalizacji i jest jego naturalną kontynuacją, po drugie - zakres projektu został przedyskutowany z zainteresowanymi gremiami i jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane podczas warsztatów eksperckich, po trzecie – dzięki jego realizacji odrobinę pobudzimy lokalną aktywność udzielając małych grantów organizacjom pozarządowym. – podkreśla Monika Sasin, Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych.

Wartość projektu wynosi 82 650,00 zł, dotacja natomiast to kwota 73 971,75 zł. Realizacja projektu rozpocznie się niebawem i zgodnie z założeniami powinna zakończyć się w roku 2021.