środa, 24 lipca 2024. Imieniny Kingi, Krystyna, Michaliny

Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy serwisów internetowych: www.82-200.pl / www.visitmalbork.pl

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego Urzędu Miasta Malborka są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Urzędu Miasta Malborka, pod warunkiem nie naruszania w żadnym stopniu praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Malborka. Żadna część serwisów nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, przesyłana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Miasta Malborka. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Urzędu Miasta Malborka użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Gromadzenie danych
Urząd Miasta Malborka szanuje prawo użytkowników do prywatności. Witryna internetowa Urzędu Miasta Malborka nie służy zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych (np. imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email) za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny, ankietę). Urząd Miasta Malborka zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z uzyskanymi danymi - oznacza to, że uzyskane dane pod żadnym pozorem nikomu nie są udostępniane.

Niepożądane treści
W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, treści naganne moralnie i uważane powszechnie za nieetyczne.

Postanowienia końcowe
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Urzędu Miasta Malborka akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Urząd Miasta Malborka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób nasz serwis obowiązuje aktualna polityka prywatności. Zmiany w polityce prywatności nie odnoszą się do zasady głównej: zachowania tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych od użytkowników.

Malbork 01.2017