Niedziela, 5 lutego 2023. Imieniny Agaty, Filipa, Justyniana

Dyskutowano na temat rozproszonego inkubatora przedsiębiorczości

2018-07-09 09:51:04 (ost. akt: 2018-07-09 09:59:00)

5 lipca br. Urząd Miasta Malborka zorganizował warsztaty poświęcone zagadnieniu rozproszonego inkubatora przedsiębiorczości, który jest zadaniem przewidzianym do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka.

Dzięki uprzejmości Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju goszczono eksperta sieci Rewitalizacja Panią Hannę Gil-Piątek, doświadczonego specjalistę w dziedzinie rewitalizacji, działaczkę społeczną i polityczną oraz ekspertów z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa, którzy przeprowadzili warsztaty:

Panią Ewelinę Romuzga – socjolożkę, konsultantkę w zakresie opracowania metodologii badań społecznych i marketingowych oraz analiz społeczno-ekonomicznych, autorkę wielu opracowań strategicznych (programów rewitalizacji, strategii branżowych) i ewaluacji

oraz

Pana Jakuba Żywiec, politologa, trenera zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w moderacji spotkań, koordynatora projektów z zakresu planowania i zarządzania strategicznego oraz programów rewitalizacji miast i gmin.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z pomysłem na rozproszony inkubator przedsiębiorczości oraz określenie celów i działań dla inicjatywy.

- Jednym z celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. W ramach tego celu problematyka rozwoju miast zajmuje bardzo ważne miejsce. Miasto Malbork jest uczestnikiem powołanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Partnerskiej Inicjatywy Miast wychodzącej naprzeciw identyfikowanym wyzwaniom w zakresie kształtowania polityki miejskiej. Malbork uczestniczy w sieci „Rewitalizacja”. "Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. To duże wyróżnienie dla miasta, że zostaliśmy zaproszeni do tego grona i możemy się uczyć od wysokiej klasy ekspertów jak skutecznie planować zmiany w przestrzeni publicznej" - relacjonują uczestniczki PIM z Urzędu Miasta Malborka - Monika Sasin oraz Kamila Bulak.