Poniedziałek, 26 lutego 2024. Imieniny Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Rada Gospodarcza w inicjatywie Partnerska Inicjatywa Miast

2018-12-17 10:44:52 (ost. akt: 2018-12-17 11:09:25)

14 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie w tej kadencji członków Rady Gospodarczej z udziałem Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego oraz pracowników Urzędu Miasta Malborka - Wydziału IZP Pani Moniki Sasin, Pani Anny Olkowskiej – Jacyno kierownika biura ds. Rewitalizacji, Pani Marty Borowiec oraz wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Pani Katarzyny Kostrzewa-Rzoska oraz Pani Lucyny Laskowskiej, a także Pani Aleksandry Kapejewskiej Dyrektora MCKiE w Malborku.

Było to spotkanie w formie już drugich warsztatów poświęconych temu zagadnieniu, w ramach którego przeprowadzono analizę warunków sprzyjających powstaniu i działaniu Rozproszonego Inkubatora Przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Malborka.

Wypracowana analiza ryzyka dla RIP będzie pomocna w kompleksowym przygotowaniu działań w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast, w sieci której jest między innymi miasto Malbork.

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. PIM jest odpowiedzią na zgłaszaną przez miasta potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Miasto Malbork obok  Katowic, Gdyni, Stalowej Woli, Hrubieszowa, Łosic, Ostródy, Pabianic, Przemyśla, Tomaszowa Lubelskiego, Gryfina, Świebodzic od ponad roku uczestniczy w sieci współpracy Rewitalizacja. Sieć PIM w zakresie tematycznym „rewitalizacja” jest odpowiedzią na problemy obszarów miast znajdujących się w wielowymiarowym kryzysie. W ramach sieci Miasto Malbork opracowuje Miejską Inicjatywę Działania (MID) pod nazwą Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości.

W Malborku działają już dwa inkubatory przedsiębiorczości prowadzone w formie stacjonarnej: Inkubator Przedsiębiorczości prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w formie trakcyjnej placówki inkubującej młodych przedsiębiorców różnych branż oraz Malborski Inkubator Kultury -wyspecjalizowana gałąź Inkubatora Przedsiębiorczości silnie zdefiniowany na kulturę i sektor kreatywny zlokalizowany w Szpitalu Jerozolimskim. Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości to funkcja uzupełniająca do prowadzonych w mieście inkubatorów. Jego idea pojawiała się z potrzeby aktywizowania w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym poszukiwania i adaptacji wolnych lokali, w których możliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej. Idea IR polega na udostępnianiu istniejących pustostanów (w praktyce komunalnych) osobom, firmom, podmiotom ekonomii społecznej, które chcą rozpocząć i prowadzić określoną działalność usługową, sprzedażową czy gastronomiczną na obszarze rewitalizacji. W tym przypadku sam IR będzie dziać jak klasyczny inkubator przedsiębiorczości, którego celem jest wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości. W przypadku Malborka, oferta powinna być skierowana do początkujących przedsiębiorców z MŚP, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, podmiotów ekonomii społecznej (także jako inkubatory przedsiębiorczości społecznej), młodzieży rozpoczynającej samodzielny start na rynku pracy oraz studentów pragnących rozwinąć własny biznes. Klientami IR mogą być też osoby wracające na rynek pracy, które pod opieką Inkubatora Przedsiębiorczością będą starały się rozwinąć swój pomysł na własny biznes i utrzymać się na rynku.