Niedziela, 21 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Twój głos jest ważny! - Włączenie społeczne

2023-03-10 13:01:24 (ost. akt: 2023-03-10 13:02:08)

Zapewne każdy z nas pamięta początek 2022 roku, gdy sytuacja pandemiczna ulegała stopniowej poprawie i wydawało się, że nic gorszego już nas nie spotka. Tymczasem 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. To dzień, w którym wszystko się zmieniło i w którym wielu Polaków, wielu mieszańców naszych powiatów okazało wielkie serce. Ta część historii, która nigdy nie powinna mieć miejsca, połączyła nas. Pokazała, że wspólnymi siłami możemy zrealizować tak wiele i to nie tylko w kierunku uchodźców, czy migrantów, ale i innych grup, które w naszych powiatach wymagają szczególnego wsparcia: osób starszych, zagrożonych ubóstwem, czy niepełnosprawnych.

Przed nami kolejna perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027. Środki jakie możemy pozyskać jako instytucje publiczne/ przedsiębiorcy/organizacje pozarządowe w pierwszej kolejności mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć zgodnych z celami lokalnych strategii. Dlatego tak ważne jest ujęcie i wskazane w tych dokumentach wszystkich naszych potrzeb. Taką możliwość daje nam udział w konsultacjach społecznych - zachęca Joanna Reszka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.

Zgodnie z priorytetami UE, które uległy zmianie w porównaniu do poprzedniej perspektywy duża część środków przeznaczona zostanie na działania dot. włączenia społecznego i aktywizacji migrantów zamieszkujących tereny MOF Malbork-Sztum i te środki mamy już zagwarantowane. Dotyczyły będą one w dużej mierze poza aktywizacją zawodową i wspieraniem migrantów w pojęciu zatrudnienia i usamodzielnieniu się finansowym, aktywizacji społecznej tej grupy, w tym działań integracyjnych, z których skorzystają również mieszkańcy naszego powiatu i ich dzieci.

Istnieje jednak szereg innych działań dot. między innymi wspierania osób niepełnosprawnych, poprawy dostępności usług publicznych poprzez wdrożenie zasad dostępności, w tym projektowania uniwersalnego i rozwiązań z zakresu technologii kompensacyjnych, aktywizacji społecznej seniorów i poszukiwania dla nich idealnych rozwiązań na pożyteczne i aktywnie spędzenie wolnego czasu, które wskazane zostały jako priorytetowe w Strategii Terytorialnej ZIT Miejskiego Obszary Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030+.

Region to MY – MIESZKAŃCY! PLANUJMY ZMIANY WSPÓLNIE I ZMIENIAJMY SIĘ DLA SIEBIE!


Twoje zdanie Szanowny Mieszkańcu jest dla nas bardzo istotne, dlatego też prosimy o wszelkie wskazówki, pomysły, uwagi do treści naszego dokumentu. Razem możemy wyposażyć nasz region w to, co jest nam faktycznie niezbędne.

Ważny jest dla nas Twój głos, aby w prawdziwym podejściu partnerskim zmieniać
nasz region na lepsze.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu strategii. Dokument został opublikowany na stronie Codziennej Gazety Internetowej 82-200.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznych.

Aby zgłosić uwagi do treści opracowania należy wypełnić formularz konsultacyjny i przesłać go na adres strategiazit@um.malbork.pl lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

- Urząd Miasta w Malborku,
- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
- Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie,
- Urząd Gminy Malbork,
- Urząd Gminy Stare Pole,
- Urząd Gminy Miłoradz,
- Starostwo Powiatowe w Malborku,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie.

#StrategiaMOFMalborkSztum

http://m.82-200.pl/2023/03/orig/mofms-poziom-9135.jpg