Niedziela, 26 maja 2024. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Konsultacje społeczne nad projektem Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030+

2023-02-17 12:32:00 (ost. akt: 2023-03-03 13:49:41)

Serdeczne zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030+. Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionego dokumentu, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego jego kształtu. W związku z powyższym zamieszczamy formularz konsultacyjny, który służy do wyrażania Państwa opinii i uwag do Strategii ZIT.

Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategiazit@um.malbork.pl lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

- Urząd Miasta w Malborku,
- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
- Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie,
- Urząd Gminy Malbork,
- Urząd Gminy Stare Pole,
- Urząd Gminy Miłoradz,
- Starostwo Powiatowe w Malborku,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres strategiazit@um.malbork.pl

Do pobrania:
1) Formularz konsultacyjny
2) Projekt Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030+
3) Raport z konsultacji społecznych
4) Fiszki projektowe dla zadań własnych:
- Fiszka projektowa - Mobilność: MZK Malbork
- FIszka projektowa - Mobilność: Ścieżki rowerowe
- Fiszka projektowa - Mobilność: Utworzenie węzła integracyjnego przy PKP

http://m.82-200.pl/2023/03/orig/mofms-poziom-9135.jpg