Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Twój głos jest ważny! - Kierunek praca

2023-03-09 09:24:43 (ost. akt: 2023-03-09 09:26:32)

Jednym z podstawowych odbiorców systemu edukacji jest rynek pracy. Proponowane ścieżki edukacyjne mają niebagatelny wpływ na szanse zatrudnienia, uzyskiwane wynagrodzenie, a tym samym na poziom naszego życia. Istotną rolę odgrywają tu potrzeby rynku. A te ulegają nieustannym zmianom. Nie tyle w zakresie profili zawodowych, co wymagań i oczekiwań stawianych potencjalnym kandydatom do pracy.

Pomimo, iż analiza poprzedzająca opracowanie Strategii ZIT wskazuje, że liczba osób pracujących w powiatach malborskim i sztumskim wzrosła od 2014 roku o 6 punktów procentowych, to w dalszym ciągu posiadamy duży zasób niewykorzystanego potencjału, m.in. w postaci osób bezrobotnych. Szczególną wagę w Strategii przykłada się, zatem do zapewnienia większego dopasowania kierunków kształcenia w szkołach do potrzeb rynku pracy. Priorytetem jest współpraca między przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi, takimi jak Powiatowy Urząd Pracy i placówkami edukacyjnymi. Może ona dotyczyć różnorodnych aspektów: praktyk, modyfikacji metod nauczania, wdrożenia nowych narzędzi pracy, zmiany kierunków kształcenia itp. Podejmowane działania mają również dążyć do rozwoju systemu doradztwa zawodowego. By praca dawała nam nie tylko zarobek, ale i satysfakcję, musi być adekwatna do naszych możliwości psychofizycznych.

- Wiele takich działań zostało już zapoczątkowanych - potwierdza Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku Joanna Reszka – Przykładem może być projekt „Zostań zawodowcem" ukierunkowany na rozwój doradztwa zawodowego w powiecie malborskim, czy przedsięwzięcie „Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój" pozwalające m. in. osobom bezrobotnym uzyskać kwalifikacje w zawodach deficytowych tj. elektryk z uprawnieniami SEP, kierowca autobusu, spawacz itp. Potrzeba jednak wielokierunkowych, w niektórych przypadkach nowatorskich działań, w które zaangażują się różnorodne instytucje – od pracodawców, przez szkoły po organizacje pozarządowe. Pamiętajmy pracownicy to fundament każdego przedsiębiorstwa, od ich wiedzy, umiejętności, czy zaangażowania zależy jego sukces. To siła napędowa lokalnej gospodarki – dodaje.

Region to MY – MIESZKAŃCY! PLANUJMY ZMIANY WSPÓLNIE I ZMIENIAJMY SIĘ DLA SIEBIE!

Twoje zdanie Szanowny Mieszkańcu jest dla nas bardzo istotne, dlatego też prosimy o wszelkie wskazówki, pomysły, uwagi do treści naszego dokumentu. Razem możemy wyposażyć nasz region w to, co jest nam faktycznie niezbędne.

Ważny jest dla nas Twój głos, aby w prawdziwym podejściu partnerskim zmieniać
nasz region na lepsze.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu strategii. Dokument został opublikowany na stronie Codziennej Gazety Internetowej 82-200.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznych.

Aby zgłosić uwagi do treści opracowania należy wypełnić formularz konsultacyjny i przesłać go na adres strategiazit@um.malbork.pl lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

- Urząd Miasta w Malborku,
- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
- Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie,
- Urząd Gminy Malbork,
- Urząd Gminy Stare Pole,
- Urząd Gminy Miłoradz,
- Starostwo Powiatowe w Malborku,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie.

#StrategiaMOFMalborkSztum

http://m.82-200.pl/2023/03/orig/mofms-poziom-9135.jpg