Piątek, 19 lipca 2024. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Twój głos jest ważny! - Zrównoważona mobilność miejska służąca podwyższaniu jakości życia mieszkańców

2023-03-08 13:31:22 (ost. akt: 2023-03-08 13:32:50)

Jednym z obszarów, opisanych w konsultowanej Strategii ZIT, który może zostać wsparty w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest mobilność miejska.

Łączna długość tras rowerowych na terenie naszego obszaru funkcjonalnego w ciągu ostatnich 6 lat wzrosła niemal o 70%, jednak nadal drogi rowerowe na terenie MOF Malbork-Sztum rozmieszczone są nierównomiernie i nie tworzą spójnego systemu. Wpływa to negatywnie na mobilność mieszkańców dojeżdżających do miejsc pracy czy palcówek edukacyjnych. Dynamika rozwoju tras rowerowych niestety zdecydowanie maleje i na naszym obszarze w latach 2019-2020 jest niższa niż dla kraju i woj. pomorskiego.

Z roku na rok pogarsza się również struktura taboru autobusowego, rośnie liczba pojazdów eksploatowanych ponad 20 lat. W 2021 roku udało się pozyskać środki na zakup 6 elektrycznych autobusów, a w obecnym mechanizmie jest możliwość zakupu kolejnych. Wielką bolączką mieszkańców jest również niedostosowana infrastruktura węzłów integracyjnych w Sztumie i Malborku Kałdowo. W celu poprawy multimodalnej mobilności mieszkańców MOF zachodzi konieczność ich rozbudowy.

- Z proponowanego instrumentu finansowego, dedykowanego dla naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego, można otrzymać dofinansowanie dla przedsięwzięć, których realizacja pozwoli na sukcesywne rozwiązanie bieżących problemów. W projekcie Strategii ZIT planuje się budowę nowych ciągów pieszo-rowerowych zgodnych z Planem Transportowym dla województwa pomorskiego, wymianę kolejnych 4 autobusów elektrycznych, zakup ładowarek, systemu informacji pasażerskiej i tablic elektronicznych oraz budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z przebudową układu drogowego wokół węzła – informuje Małgorzata Majchrzak, Główny Specjalista w Wydziale Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta Malborka.

Region to MY – MIESZKAŃCY! PLANUJMY ZMIANY WSPÓLNIE I ZMIENIAJMY SIĘ DLA SIEBIE!


Twoje zdanie Szanowny Mieszkańcu jest dla nas bardzo istotne, dlatego też prosimy o wszelkie wskazówki, pomysły, uwagi do treści naszego dokumentu. Razem możemy wyposażyć nasz region w to, co jest nam faktycznie niezbędne.

Ważny jest dla nas Twój głos, aby w prawdziwym podejściu partnerskim zmieniać nasz region na lepsze.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu strategii. Dokument został opublikowany na stronie Codziennej Gazety Internetowej 82-200.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznych.

Aby zgłosić uwagi do treści opracowania należy wypełnić formularz konsultacyjny i przesłać go na adres strategiazit@um.malbork.pl lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

- Urząd Miasta w Malborku,
- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
- Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie,
- Urząd Gminy Malbork,
- Urząd Gminy Stare Pole,
- Urząd Gminy Miłoradz,
- Starostwo Powiatowe w Malborku,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie.

#StrategiaMOFMalborkSztum

http://m.82-200.pl/2023/03/orig/mofms-poziom-9135.jpg