Wtorek, 23 kwietnia 2024. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

Twój głos jest ważny! - „Dziedzictwo kulturowe”

2023-03-07 11:57:42 (ost. akt: 2023-03-07 12:26:17)

Dziedzictwo kulturowe – nasza tożsamość, wspomnienia, historie i wartości zaklęte w miejscach, budynkach i ludziach. Chcemy o nie dbać, budować na nim losy kolejnych pokoleń, ale też dzielić się nim z innymi, pokazywać jego unikalne piękno. Pomóc nam w tym mogą środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej.

W nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 potencjał kulturowy jest postrzegany jako kluczowy element kapitału społecznego regionu. Obszar MOF Malbork-Sztum jest zaś doskonałym przykładem terenu, który buduje swoją markę i rozwija potencjały w oparciu zarówno o materialne jak i niematerialne dziedzictwo kulturowe (kultura i zabytki Żuław, dziedzictwo pokrzyżackie, powojenna historia mieszkańców napływowych).
Strategia, którą przedkładamy Państwu pod konsultacje w obszarze kultury zakłada, że:

- dziedzictwo kulturowe i unikalne warunki przyrodnicze stanowią podstawę budowania przewagi konkurencyjnej regionu i mogą przyczynić się do wzmocnienia gospodarki MOF Malbork-Sztum,
- szeroko rozumiana kultura i dziedzictwo kulturowe tych terenów wpływają na branże kreatywne związane z rzemiosłem i twórczość artystyczną podkreślając wyjątkowy charakter regionu i budując produkt turystyczny atrakcyjny dla mieszkańców oraz zwiedzających z kraju i zagranicy.

- Oznacza to, że realne do wdrożenia i finansowania są działania polegające między innymi na polepszeniu infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działań kulturalnych (a także zapewnienia wysokiej jakości usług turystycznych), nadające nowe funkcje obiektom zabytkowym, wzmacniające turystykę lokalną i regionalną, ale przede wszystkim budujące wspólną tożsamość na poziomie lokalnym – zaznacza Małgorzata Badziong, kierownik Szkoły Łacińskiej w Malborku.

Już w poprzednich okresach programowania byliśmy świadkami tego, jak fundusze w tym zakresie mogą zmieniać nasze najbliższe otoczenie. Zmodernizowana Wieża Ciśnień w Malborku, rozwijająca się Pętla Żuławska, odbudowana Szkoła Łacińska i Szpital Jerozolimski to tylko niektóre z nich.

Również od Ciebie zależy, jak w przyszłości wyglądać będzie nasze najbliższe otoczenie, jakie miejsca, wartości i działania będą w nim realizowane, także w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego.

Region to MY – MIESZKAŃCY! PLANUJMY ZMIANY WSPÓLNIE I ZMIENIAJMY SIĘ DLA SIEBIE!

Twoje zdanie Szanowny Mieszkańcu jest dla nas bardzo istotne, dlatego też prosimy o wszelkie wskazówki, pomysły, uwagi do treści naszego dokumentu. Razem możemy wyposażyć nasz region w to, co jest nam faktycznie niezbędne.

Ważny jest dla nas Twój głos, aby w prawdziwym podejściu partnerskim zmieniać nasz region na lepsze.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu strategii. Dokument został opublikowany na stronie Codziennej Gazety Internetowej 82-200.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznych.

Aby zgłosić uwagi do treści opracowania należy wypełnić formularz konsultacyjny i przesłać go na adres strategiazit@um.malbork.pl lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

- Urząd Miasta w Malborku,
- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
- Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie,
- Urząd Gminy Malbork,
- Urząd Gminy Stare Pole,
- Urząd Gminy Miłoradz,
- Starostwo Powiatowe w Malborku,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie.

#StrategiaMOFMalborkSztum

http://m.82-200.pl/2023/03/orig/mofms-poziom-9135.jpg