środa, 24 lipca 2024. Imieniny Kingi, Krystyna, Michaliny

Twój głos jest ważny! – „Zielony region” ekologiczny i przyjazny mieszkańcom

2023-03-03 09:35:28 (ost. akt: 2023-03-03 12:18:40)

Chyba każdy z nas marzy o zadbanym pod względem ekologicznym miejscu zamieszkania i przyjaznym mieszkańcom – po prostu zielonym!

Nowa perspektywa unijna pozwoli na rozwój naszego regionu w kierunku adaptacji do zmian klimatu i zachowania różnorodności biologicznej.

Analizując obiektywnie stan zastany oraz zasoby naszego regionu, na etapie przygotowania projektu Strategii ZIT stwierdzono, iż tereny zielone nie są w najlepszym stanie i jest ich za mało. Niedawne doświadczenia z ulewnymi deszczami pokazują również ogromną potrzebę wprowadzenia skutecznych rozwiązań na odprowadzanie wody deszczowej.

Dlatego też strategia zakłada jako jeden z głównych celów rozwoju bezpieczne środowisko. Oznacza to szansę na wprowadzenie szeregu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, w szczególności:

- zwiększanie powierzchni terenów zielonych - wprowadzenie nowych nasadzeń, zielonych przystanków, dachów, fasad i ścian, obetonowywaniem i zmianą wyglądu przestrzeni publicznych itp.,
- ochronę i poprawę stanu zasobów przyrodniczo - krajobrazowych,
- zagospodarowywanie wód deszczowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez np. tworzenie ogrodów deszczowych, nawierzchni przepuszczalnych itp.

Im więcej takich działań będziemy realizować, czy to w partnerstwach samorządowych, czy mieszanych współpracując z organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu, z mieszkańcami regionu, tym korzystniej dla nas wszystkich.

Przykładem działań wspólnych poprowadzonych z sukcesem są prace renaturalizacyjne na terenie Parku Północnego w Malborku, dzięki którym nastąpiło odpowiednie zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych. Park stał się stałym punktem na mapie Malborka, który daje mieszkańcom przestrzeń do aktywnego wypoczynku w otoczeniu natury - informuje Marta Borowiec, Główny Specjalista w Wydziale Projektów Rozwojowych.

Region to MY – MIESZKAŃCY! PLANUJMY ZMIANY WSPÓLNIE I ZMIENIAJMY SIĘ DLA SIEBIE!

Twoje zdanie Szanowny Mieszkańcu jest dla nas bardzo istotne, dlatego też prosimy o wszelkie wskazówki, pomysły, uwagi do treści naszego dokumentu. Razem możemy wyposażyć nasz region w to, co jest nam faktycznie niezbędne.

Ważny jest dla nas Twój głos, aby w prawdziwym podejściu partnerskim zmieniać nasz region na lepsze.


Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu strategii. Dokument został opublikowany na stronie Codziennej Gazety Internetowej 82-200.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznych.

Aby zgłosić uwagi do treści opracowania należy wypełnić formularz konsultacyjny i przesłać go na adres strategiazit@um.malbork.pl lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

- Urząd Miasta w Malborku,
- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
- Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie,
- Urząd Gminy Malbork,
- Urząd Gminy Stare Pole,
- Urząd Gminy Miłoradz,
- Starostwo Powiatowe w Malborku,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie.

#StrategiaMOFMalborkSztum

http://m.82-200.pl/2023/03/orig/mofms-poziom-9135.jpg