środa, 6 grudnia 2023. Imieniny Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Doświadczenia z realizacji projektu w ramach Planu Działań dla Miast- Modelowa Lokalność zaprezentowane podczas Miejskiego Października – Dziedzictwo WUF 11 w Warszawie

2022-10-25 09:24:51 (ost. akt: 2022-10-26 13:53:04)

Na zaproszenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Anna Olkowska-Jacyno- koordynator lokalny projektu podzieliła się wnioskami płynącymi z realizacji projektu "Zmieniaj siebie i otoczenie- działania wspierające włączenie społeczne, integrację i wzrost poczucia tożsamości wśród mieszkańców Malborka na obszarze rewitalizacji" oraz jego wpływem na dalszy rozwój miasta.

Plan Działań dla Miast został wpisany jako polskie dziedzictwo do Deklaracji Katowickiej w czerwcu tego roku podczas Światowego Forum Miejskiego . Celem PDM było wsparcie miasta we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na poziomie lokalnym. Plan podpisało 104 miast z całej Polski, a przedstawiciele 4 z nich zostali zaproszeni aby podzielić się doświadczeniami z jego realizacji.

Malbork swoim projektem wpisał się w realizacje 10 celu Zrównoważonego Działania- Mniej Nierówności.
Projekt był realizowany w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Czytaj także: Burmistrz Malborka wziął udział w Światowym Forum Miejskim WUF 11