Sobota, 9 grudnia 2023. Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

Walne Zebranie Krótkofalowców

2016-12-07 21:41:18 (ost. akt: 2016-12-07 21:50:17)
Na zdjęciu: St. Leszczyna SQ2EEQ – czł. ZG PZK, R. Siekierski SP2FAV-prezes oddziału, burmistrz M.Charzewski oraz inspektor Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Kłak.

Na zdjęciu: St. Leszczyna SQ2EEQ – czł. ZG PZK, R. Siekierski SP2FAV-prezes oddziału, burmistrz M.Charzewski oraz inspektor Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Kłak.

W minioną sobotę, 3 grudnia br w auli Zespołu Szkół Technicznych (ZSP4) w Malborku odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Żuławskiego Oddziału Terenowego (OT16) Polskiego Związku Krótkofalowców.

Wśród zaproszonych gości był burmistrz Miasta Malborka Pan Marek Charzewski, inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego p. Grzegorz Kłak, a także przebywający od kilku dni w Polsce, z zamiarem pozostania na dłużej w naszej okolicy kol. Jari, OH3JL z Finlandii. W zebraniu uczestniczyło 38 krótkofalowców, co stanowi połowę stanu osobowego Oddziału. Zebranie sprawnie poprowadził prezes OT16, kol. Ryszard Siekierski SP2FAV. Przedstawiciel ZG PZK wręczył kol. Jerzemu SP2NBA przyznaną wcześniej Odznakę Honorową PZK. Burmistrz Marek Charzewski wręczył kilku Kolegom pamiątkowe statuetki w uznaniu zasług w krzewieniu radiokomunikacji amatorskiej oraz Kolegom: Andrzejowi Dziweńce SP2HNL i Jerzemu Przeperskiemu SP2CQF dyplomy za aktywne promowanie na falach,"eteru" Jubileuszu 730-lecia Malborka. Wręczone zostały także legitymacje członkowskie nowo przyjętym do Polskiego Związku Krótkofalowców. Zebrani wysłuchali informacji o działalności radioamatorskiej w klubach na Powiślu i Żuławach oraz stanie realizacji porozumień dot. łączności kryzysowej między jednostkami samorządu terytorialnego a klubami krótkofalarskimi na terenie Oddziału. Pan Grzegorz Kłak poinformował o systemie powiadamiania kryzysowego i potrzebach jego rozwoju. Strony wyraziły potrzebę i chęć dalszych konsultacji w celu rozwoju współpracy. Po zakończeniu części oficjalnej, dyskusje tym razem głównie na tematy techniczne trwały w pomieszczeniu klubowy SP2ZFT jeszcze prawie dwie godziny.

Materiał przygotowali:
Stanisław Leszczyna
Ryszard Siekierski