Czwartek, 19 maja 2022. Imieniny Celestyny, Iwony, Piotra

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne

2017-05-26 09:06:34 (ost. akt: 2017-05-26 09:10:01)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 maja 2017 r., dotyczące zagadnień związanych z prawidłową realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W programie spotkania m.in.:
- wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
- podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące Funduszy Europejskich,
- wniosek a projekt, zarządzanie projektem,
- kryteria kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zasady rozliczania projektu,
- monitoring i sprawozdawczość w projektach,
- informacja, kontrola i dokumentacja projektowa.

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2017 r. w godz. 10:00 – 12:45 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku (budynek Centrum Informacji Turystycznej), przy ulicy Kościuszki 54.

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020


Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania