Wtorek, 25 czerwca 2024. Imieniny Łucji, Witolda, Wilhelma

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024

2024-06-03 09:30:03 (ost. akt: 2024-06-03 09:59:59)

Miasto Malbork – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II

Cel: Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresaci programu:
• mieszkańcy miasta Malborka,
• osoby w wieku 60 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
• prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis Usługi:
• udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
• detektor upadku,
• czujnik zdjęcia opaski,
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
• sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

W celu rozpoznania potrzeb osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu do dnia 14 czerwca 2024 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malborku,
ul. Słowackiego 74 pod nr telefonu: 55 647 27 81 wew. 35 lub adresem mailowym: kczerska@mops.malbork.pl .

Jednocześnie informujemy, że o przystąpieniu do ww. programu decyduje kolejność zgłoszeń.