Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Związek Polaków "Młody Las" wybrał nowego prezesa

2024-05-21 14:45:04 (ost. akt: 2024-05-22 10:37:01)

21 maja 2024 r. w Szkole Łacińskiej w Malborku odbył się XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Polaków „Młody Las”. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i hymnu „Młodego Lasu” zebrani uczcili pamięć zmarłych członków i sympatyków Związku, którzy odeszli w latach 2021-2024.

Podczas spotkania z funkcji Prezesa zrezygnował jego wieloletni działacz Kazimierz Cybulski, pełniący tę rolę od 21 lat. Przedstawił on szczegółowe sprawozdanie z działalności w ostatnich latach, następnie sprawozdania odczytali przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom, które przyznane zostało jednogłośnie.

Za wieloletnią pracę i ogromne zaangażowanie Panu Cybulskiemu pogratulowali członkowie Związku, wiceburmistrz Jan Tadeusz Wilk oraz Starosta Powiatu Malborskiego Piotr Szwedowski.

Nowym Prezesem jednogłośnie wybrana została Maria Seibert, która od powołania w 2008 r. aż do tej pory przewodziła Stowarzyszeniu Społeczno-Kombatanckiemu “Młody Las”, Koło Terenowe Oddziału w Malborku.

W skład Zarządu Głównego weszli również Remigiusz Binnebesel (wiceprezes), Piotr Piesik (sekretarz), Regina Bernacka (skarbnik), Maria Keńska-Wyszyńska (członek zarządu), Justyna Prajs (członek zarządu), Mariusz Piotr Decowski (członek zarządu).

Kazimierz Cybulski w swoim sprawozdaniu wymienił najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia, dzięki którym pielęgnowana jest pamięć o „Młodym Lesie” i osobach w nim działających.

- Podstawowe zadanie, jakie staraliśmy się realizować, to chronić od zapomnienia patriotyczną postawę Polaków, szczególnie tych, którzy będąc wywiezieni na przymusowe roboty, działali w różnych formach Tajnego Związku Polaków „Młody Las” – mówił Kazimierz Cybulski. – Obejmując tę zaszczytną funkcję w 2003 r. dążyłem do tego, aby czerpać z doświadczenia żyjących uczestników zapisywanej historii. Organizowaliśmy spotkania młodzieży szkół w Malborku, Nowym Stawie, Gdańskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni - dodał.

Podkreślił również, że wspólnota tworzyła się poprzez zorganizowanie grupy w kołach terenowych „Młodego Lasu” – Koło w Gdyni, Malborku, Nowym Stawie, Pruszczu Gdańskim, Jabłonowie Pomorskim.

Na spotkaniu obecny był najmłodszy członek Stowarzyszenia Sebastian Rejewski, który jeszcze jako maturzysta napisał książkę o „Młodym Lesie” pt. „Wierni historii – wierni bohaterom”, odkrywającą zakurzoną już a jednocześnie wielką działalność patriotów z Jabłonowa Pomorskiego i okolic.
W myśl powiedzenia, że „Ojczyzna to ziemia i groby, a narody tracąc pamięć tracą swoje życie”, Związek ufundował nagrobki dla Moniki Izdebskiej (Malbork), Romana Dzierzbickiego (Malbork), Narcyza Kozłowskiego (Gdańska) oraz tablice pamiątkowe na ścianie kościoła św. Józefa w Malborku oraz tablice ku czci Moniki Izdebskiej, gen. Taczaka i Wiesława Jedlińskiego jak również pomnik w gospodarstwie w Trampowie poświęcony pracującym tam Polakom. Ufundowano również sztandary – patriotyczne symbole organizacji.

Ważnym wydarzeniem był objazd „Śladami Młodego Lasu” zorganizowany przez Marię Seibert wspieraną przez burmistrza Marka Charzewskiego oraz Marię Keńską-Wyszyńską.

Pan Cybulski podkreślił dobrą współpracę z Urzędem Miasta Malborka, Malborskim Centrum Kultury i Edukacji oraz przede wszystkim z Muzeum Miasta Malborka, w którym została zorganizowana wystawa „Śladami Młodego Lasu” prezentowana zarówno w Malborku jak i w Nowym Stawie.

W dowód uznania za działalność i propagowanie patriotyzmu Rada Miasta Malborka nadała w 2022 r. Związkowi Polaków „Młody Las” tytuł Zasłużonego dla Miasta Malborka. Wcześniej tytuł Honorowego Obywatel Miasta Nowy Staw otrzymał Prezes Kazimierz Cybulski.