Wtorek, 18 czerwca 2024. Imieniny Elżbiety, Marka, Pauli

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2024-05-21 13:38:58 (ost. akt: 2024-05-21 13:59:13)

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Miasta Malborka.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w postaci papierowej należy składać w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji oraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”, w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godz. 15.30. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, 82 – 200 Malbork, Plac Słowiański 5, w Sekretariacie (pok. 115) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Malborka. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka.

Dopuszcza się możliwość składania dokumentów aplikacyjnych w postaci elektronicznej poprzez platformę ePUAP – w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną poprzez platformę ePUAP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne składane w postaci elektronicznej należy złożyć poprzez platformę ePUAP jako PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO. W tytule pisma prosimy wpisać „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”.

W celu powiadomienia kandydatów spełniających wymagania formalne o kolejnych etapach naboru, prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Szczegóły znajdą Państwo w ofercie naboru TUTAJ