Poniedziałek, 4 lipca 2022. Imieniny Aureli, Malwiny, Zygfryda

Jubileusz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

2017-05-08 08:58:07 (ost. akt: 2017-05-08 09:01:14)

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się obchodzi 20-lecie działalności.

Od samego początku stowarzyszeniu przyświecały konkretne cele: wszechstronna pomoc osobom autystycznym, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom; organizowanie i prowadzenie różnych form terapii, rehabilitacji, zajęć edukacyjnych; popularyzowanie wiedzy dotyczącej tej choroby. Stowarzyszenie jest współorganizatorem obchodzonych w kwietniu Światowych Dni Wiedzy Na Temat Autyzmu takich jak podświetlenie Szkoły Łacińskiej, Niebieskie Koncerty czy Piknik Biegowy, które cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców Malborka. Za swoją działalność zostaliśmy wyróżnieni w 2015 roku Nagrodą Baszty Maślankowej.

Stowarzyszenie powstało w 1997 roku dzięki determinacji rodziców, których przewodniczącą, aż do kwietnia 2015 roku, była pani Bożena Partyka. Z inicjatywy SPOA powstał Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malbork, który z początku mieścił się w małych pomieszczeniach na poddaszu przedszkola. Dziś bazą lokalową SORW są dwa piętra w budynku SOSW.

Ośrodek jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Malborskie Starostwo Powiatowe, a organem nadzorującym Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Od 2002 roku funkcję dyrektora pełni Pani Małgorzata Korna. Swoje cele realizujemy wspólnie Z SORW. Rozwój placówki jest możliwy dzięki zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli, rodziców, przychylności władz samorządowych oraz ludzi dobrej woli.


Dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy nam pomagają.
Zarząd SPOA