Wtorek, 21 maja 2024. Imieniny Jana, Moniki, Wiktora

II sesja Rady Miasta Malborka

2024-05-15 08:32:26 (ost. akt: 2024-05-15 08:33:48)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

22 maja 2024 roku o godz. 10.00 odbędzie się II sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie powołania komisji Skrutacyjnej Rad Miasta Malborka, ref. Jacek Markowski Przewodniczący Rady;
b) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ref. Jacek Markowski Przewodniczący Rady;
c) w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji, ref. Jacek Markowski Przewodniczący Rady;
d) w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, ref. Jacek Markowski Przewodniczący Rady;
e) w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji, ref. J. Markowski Przewodniczący Rady;
f) w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury i Sportu, ref. Jacek Markowski Przewodniczący Rady;
g) w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, ref. Jacek Markowski Przewodniczący Rady;
h) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2020 rok – VI zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
i) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok – III zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
j) w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia burmistrza, ref. J Markowski; Przewodniczący Rady Miasta;
k) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji, ref. Zbigniew Charmułowicz ref. ds. Współpracy z przedsiębiorcami i wspierania przedsiębiorczości lokalnej;
l) sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. zmienionej uchwałą nr XXV/222/2020 z dnia 28 października 2020 r. oraz uchwałą nr LXIX/535/2023/ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, ref. Zbigniew Charmułowicz ref. ds. Współpracy z przedsiębiorcami i wspierania przedsiębiorczości lokalnej;
m) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork, ref. M. Krysik nacz. wydz. OKS;
n) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Miasta Malbork, ref. Robert Klejnowski zastępca naczelnika wydz. GKO;
o) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku kadencji 2024 – 2027 ref. J. Markowski Przewodniczący Rady.
p) w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję 2024 – 2027, ref. J. Markowski Przewodniczący Rady.
q) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Malborka, ref. Jacek Markowski Przewodniczący Rady;
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Komunikaty i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji Rady Miasta:
1. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta 20.05.2024 godz. 10.00 (sala 119)
2. Komisja GKMiK 20.05.2024 godz. 10.30 (sala 119)
3. Komisja OKS 20.05.2024 godz. 11.00 (sala 119)
4. Komisja Spraw Społecznych 20.05.2024 godz. 11.30 (sala 119)
5. Kom. SWiP 20.05.2024 godz. 12.00 (sala 119)
6. Komisja Rewizyjna 20 .05.2024 godz. 12.30 (sala 119)