Niedziela, 26 maja 2024. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego w SP9

2024-05-13 14:00:11 (ost. akt: 2024-05-13 14:01:06)

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku.

Oddział dwujęzyczny w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku tworzony jest od klasy siódmej. Tegoroczny termin składania wniosków upływa z dniem 17 maja ( piątek ) br.

W oddziale dwujęzycznym nauczanie biologii oraz historii (z wyłączeniem historii Polski) prowadzone jest w języku polskim oraz w języku angielskim, a o proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów. Język angielski realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo w cyklu dwuletnim (o dwie godziny więcej w stosunku do klas ogólnodostępnych).

Nauczanie dwujęzyczne rozwija zdolności komunikacyjne poprzez intensywny, praktyczny kontakt z językiem obcym oraz daje uczniom przygotowanie do kontynuacji nauki na wyższym poziomie i atrakcyjne perspektywy w przyszłości.
Do oddziału dwujęzycznego mogą aplikować uczniowie wszystkich szkół podstawowych, ale w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Malborku – art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).

Kandydatów obowiązuje złożenie wniosku oraz przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych, który sprawdza umiejętności i kompetencje kandydata do intensywnej nauki języka obcego i nauki wybranych przedmiotów w tym języku.

Wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim klasy VII dostępne będą w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Malborku. Wniosek powinien być złożony w Szkole Podstawowej nr 9 w Malborku zgodnie z harmonogramem (po podpisaniu przez oboje rodziców). Zasady postępowania rekrutacyjnego, warunki sprawdzianu predyspozycji językowych, zadania komisji rekrutacyjnej oraz tryb odwoławczy znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 9 w Malborku na rok szkolny 2024/2025 określone zostały w załączniku do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku.
Więcej informacji