środa, 28 lutego 2024. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

Oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy

2017-05-05 10:53:14 (ost. akt: 2017-05-05 10:57:15)

Dnia 27.04.2017 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku.

W pierwszej kolejności Ksiądz Dziekan Arkadiusz Śnigier odprawił Mszę Świętą w intencji uczestników, pracowników i wszelkich osób zaangażowanych w utworzenie tego ośrodka. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie ŚDS.

Przecięcia wstęgi dokonali: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Pan Józef Sarnowski, Pani Ewa Szczypior reprezentująca Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Burmistrz Miasta Malborka Pan Marek Charzewski. Na uroczystości obecni byli m.in.: Pan Tadeusz Cymański – Poseł na Sejm RP, Pan Arkadiusz Mroczkowski – Przewodniczący Rady Miasta Malborka, Radni Miasta Malborka, kierownictwo i naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorzy placówek z obszaru oświaty, kultury i pomocy społecznej oraz kierownicy środowiskowych domów samopomocy z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy ŚDS z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem przedstawili program artystyczny. Następnie Burmistrz Miasta Malborka Pan Marek Charzewski podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które swoją pomocą i wsparciem przyczyniły się do utworzenia tej placówki, m.in.: Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Wojewodzie Pomorskiemu, Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej, Stowarzyszeniu Pomocy „MIŚ” z Malborka.

W dalszej kolejności odbyły się przemówienia zaproszonych gości, które zawierały zarówno podziękowania, jak i gratulacje i życzenia pomyślności w prowadzeniu ŚDS. Uwieńczeniem spotkania był poczęstunek przygotowany przez uczestników i pracowników ŚDS oraz możliwość zwiedzenia ośrodka.