Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Pierwsza pomoc w miejscu pracy - zapisz się na szkolenie

2024-04-02 15:04:11 (ost. akt: 2024-04-02 15:06:59)

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne szkolenie "Pierwsza pomoc w miejscu pracy" przeznaczone dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Miasta w Malborku w dniu 16.05.2024 r. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych - wstęp bezpłatny.

Obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia 30 kwietnia 2024 r. na adres
e-mail: lop@um.malbork.pl

Ograniczamy liczbę uczestników z jednej firmy do dwóch osób, a ogólną liczbę uczestników do 30, uwzględniając jednocześnie firmy jedynie z terenu miasta Malborka. O naborze decyduje kolejność zgłoszeń.
Czas trwania szkolenia: 10:00 - 13:30.

Cel szkolenia:
1. Zwiększenie kompetencji i poszerzenie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
2. Podniesienie umiejętności postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.
3. Zapewnienie właściwie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy
przedmedycznej w miejscu pracy.
4. Przeszkolenie osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w zakładzie pracy.

Tematyka szkolenia obejmie:
1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przez osoby niezwiązane z medycyną, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy oraz zasady ich użycia.
2. Reakcja na zagrożenia, bezpieczeństwo ratownika, stany podtopienia, przyczyny zakrztuszeń, pierwsza pomoc w przypadku krwotoków, opatrunki uciskowe,
tamowanie krwotoków, uciskanie tętnic, ciała obce w ranie, amputacje.
3. Stopnie poparzeń, postępowanie w przypadku oparzeń, wpływ prądu na organizm człowieka, zasady bezpieczeństwa dla ratownika, pierwsza pomoc przy oparzeniach.
4. Postępowanie w sytuacjach z podejrzeniem urazu kręgosłupa i głowy, unieruchamianie i opatrywanie poszkodowanego.
5. Inne urazy kostno-stawowe, opatrywanie ran, złamań, skręceń, zwichnięć, ograniczanie ruchu w uszkodzonych układach ruchu, usztywnianie stawów, złamania otwarte.
6. Ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, omdlenia, ocena stanu świadomości, techniki udrażniania dróg oddechowych, ocena oddechu i krążenia, użycie defibrylatora AED.

Szkolenie zakończy się testem, a uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.
Szkolenie poprowadzi Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Marek Mróz z Biura

Obsługi Firm PIO-MAR Sp. z o.o., mającego siedzibę w Tczewie przy ul. Broniewskiego 35.

Więcej informacji o organizatorze można znaleźć na stronie internetowej:
www.biuropiomar.pl.