Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

6 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju

2024-04-02 08:48:41 (ost. akt: 2024-04-02 08:57:40)

Święto ustanowiła w 2013 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych. W Polsce ustanowiono je w 2014 roku decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu promocji zdrowego stylu życia. Data tego święta nie jest przypadkowa, nawiązuje do dnia rozpoczęcia nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.

Dzień ten jest obchodzony co roku na całym świecie przez międzynarodowe i krajowe organizacje sportowe, aby pokazać rolę sportu w społeczeństwie, zarówno przez zachęcanie do zdrowego stylu życia, zwiększanie dostępności do sportu, czy też wykorzystywanie go jako narzędzia rozwoju w obszarach narażonych na konflikty, ubóstwo i nierówność.

Dzisiejszy dzień to świetna okazja do promocji aktywności fizycznej. Zachęcamy do podejmowania wszelkich inicjatyw sportowych i edukacyjnych w szkołach i klubach sportowych, a także indywidualnie, przez każdego mieszkańca Malborka.
W trosce o stan zdrowia naszego społeczeństwa zachęcamy Państwa do codziennej, każdej formy aktywności fizycznej, która przyczyni się do wszechstronnego rozwoju, w tym zachowania zdrowia i sprawności.

"Sport jest uniwersalnym językiem ludzkości, który jednoczy ludzi i narody ponad istniejącymi podziałami. Sport dowartościowuje młodych ludzi, promuje zdrowy tryb życia oraz pogłębia znaczenie wartości, za jakimi opowiada się ONZ: równość, wzajemny szacunek i zasady fair play. Sport pomaga szerzyć przesłanie o pokoju, sprzyja zmianom społecznym i osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju"
Ban Ki-moon, sekretarz generalny ONZ


6 kwietnia 1896 roku w Atenach rozpoczęły się pierwsze w nowożytnej epoce letnie Igrzyska Olimpijskie. Idea odtworzenia tradycji igrzysk została zainicjowana przez barona Pierre’a de Coubertina. To dzięki niemu w 1894 roku powołano Międzynarodowy Komitet Olimpijski,na którym podjęto decyzję o ich reaktywowaniu. Od 1896 roku igrzyska odbywają się regularnie (wyjątek stanowiły lata 1916, 1940, 1944, w których działania wojenne nie pozwoliły na ich zorganizowanie).


Tekst: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Urzędu Miasta Malborka