środa, 24 kwietnia 2024. Imieniny Bony, Horacji, Jerzego

Stypendia sportowe na rok 2024 przyznane

2024-03-20 09:15:25 (ost. akt: 2024-03-20 09:39:42)

Burmistrz Miasta Malborka przyznał stypendia sportowe za wyniki osiągnięte na poziomie Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/341/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych podstawą przyznania stypendium sportowego jest złożenie wniosku i spełnienie warunków określonych w uchwale. Stypendia sportowe są wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.

Do dnia 30 stycznia 2024r. wpłynęły do Urzędu Miasta Malborka 4 wnioski o przyznanie stypendium sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: pływanie, kajakarstwo, piłka siatkowa.

Stypendia sportowe zostały przyznane 3 zawodnikom w sportach indywidualnych i 1 zawodnikowi w sportach zespołowych.

Łączna kwota przyznanych stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w 2023 roku wynosi 9 900 zł. Stypendia sportowe, będą wypłacane do września 2024r. w 6 ratach miesięcznych począwszy od miesiąca marca br.