środa, 24 kwietnia 2024. Imieniny Bony, Horacji, Jerzego

Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej przejęty

2024-03-01 09:54:02 (ost. akt: 2024-03-01 10:02:55)

28 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjął "Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej"

Jest to szereg rozwiązań dedykowanych samorządom pomorskim w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz wzmacniania sektora ekonomii społecznej.
- Zaproponowaliśmy sojusz samorządów, dla których ekonomia społeczna jest ważna, jednocześnie nawiązuje do wartości wspólnoty regionalnej. W ramach paktu będziemy zachęcać pomorskie samorządy do promowania spółdzielczości wśród młodzieży, zaangażowania w odpowiedzialne społecznie zamówienia, wspierania rożnych forma zatrudnienia socjalnego oraz aktywizację osób wykluczonych społecznie - informuje Anna Olkowska-Jacyno członkini Komitetu.

W obradach Regionalnego Komitetu wzięła udział Katarzyna Nowakowska wiceministra w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miałam więc okazję przedstawić priorytety malborskich stowarzyszeń oraz ich potrzeby. Pani ministra zapowiedziała dialog i otwartość na współpracę z trzecim sektorem. Obecnie zbierane są priorytety, aby wiedzieć co zrobić w pierwszej kolejności, a co wymaga głębszej analizy - dodaje A. Olkowska-Jacyno.

W tej perspektywie finansowej działania dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Funduszy dla Pomorza zaplanowano na kwotę 60 mln zł. Najważniejszymi partnerami tych działań będzie pięć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które będą organizatorem usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej na Pomorzu.

Członkowie Komitetu chcą aby ekonomia społeczna wpłynęła na rozwój gospodarczym promując prospołeczne postawy otwartość na podmioty społeczne w lokalnych społecznościach. Najważniejszym przesłaniem działań, jest to, że wszystkie skierowane są na rzecz i w kierunku ludzi w nurcie deinstytucjonalizacji usług publicznych.

http://m.82-200.pl/2024/03/orig/1000013160-10247.jpg
http://m.82-200.pl/2024/03/orig/1000013167-10248.jpg