Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024

2024-01-31 15:35:36 (ost. akt: 2024-01-31 16:03:52)

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów".

Link do ogłoszenia o konkursie

Jakie są cele realizacji zadania ?
W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym wzmacniające kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujące starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzące do zagospodarowania czasu wolnego i potencjału seniorów oraz przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i bezradności osób starszych.

Na realizację w/w zadania w roku 2024 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 350 000 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Do kiedy można złożyć ofertę ?
Ofertę należy złożyć: elektronicznie w serwisie Witkac.pl – do 15 lutego 2024 r. do godz. 15:45 oraz:
1. w formie papierowej – do 16 lutego 2024 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w serwisie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.
2. lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP.

Spotkanie informacyjne
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się w formule online 5 lutego 2024 r. w godz. 12:00 – 14:00.

Zapisów na spotkanie informacyjne prosimy dokonywać w terminie do dnia 1 lutego 2024 przy pomocy formularza

Link do spotkania zostanie przesłany na Państwa adres e-mail wskazany w formularzu

Załączniki
1. Uchwała nr 75/516/24 ZWP w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2. Załącznik nr 1 – ogłoszenie konkursu
3. Załącznik do ogłoszenia – karta oceny
4. Załącznik nr 2 – formularz oferty