środa, 27 września 2023. Imieniny Damiana, Mirabeli, Wincentego

Wybory Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowej - II kadencji

2017-04-26 13:26:39 (ost. akt: 2017-04-26 14:02:00)

Dnia 15 kwietnia 2015 roku powołana została Malborskia Rada Organizacji Pozarządowych (MROP). Kadencja Rady trwa dwa lata, czas więc na podsumowanie pracy kończącej pracę Pierwszej Rady i powołanie nowej, której kadencja potrwa od 2017 do 2019 roku.

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Malborka na Plenarne Spotkanie Wyborcze, na którym powołana zostanie Malborska Rada Organizacji Pozarządowych drugiej kadencji. Wybory przeprowadzone zostaną dnia 17 maja 2017 r. o godz. 17:30. w Sali Obrad Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (dawne Malbork Welcome Center) ul. Kościuszki 54

Zasady tworzenia Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych
1. Malborska Rada Organizacji Pozarządowych – zwana dalej Radą, jest w sposób demokratyczny wybraną reprezentacją organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta Maborka.
2. Rada składa się z 3-7 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Malborka, wybranych na plenarnym spotkaniu malborskich organizacji pozarządowych.
3. Kadencja wszystkich członków Rady trwa dwa lata.
4. Rada działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu. Regulamin nie może zmienić długości kadencji Rady.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Regulamin MROP
Zaproszenie na walne zgromadzenie
Regulamin wyborów MROP
Załącznik 1 - upoważnienie
Załącznik 2 - rekomendacja