Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

Rada Miasta uchwaliła budżet na 2024 r.

2023-12-21 18:27:42 (ost. akt: 2023-12-21 18:51:52)

21 grudnia 2023 r. odbyła się LXXI sesja Rady Miasta Malborka, podczas której radni przegłosowali uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej i uchwałę budżetową na 2024 rok. Wcześniej obie uchwały pozytywnie zaopiniował Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Za przyjęciem uchwały budżetowej było 11 radnych, przeciw 5 a 1 wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z założeniami DOCHODY miasta w 2024 r. wyniosą 203.036.390 zł a WYDATKI 195.655.295 zł. NADWYŻKA planowany jest na poziomie 7.381.095 zł, PRZYCHODY to 0 zł, a ROZCHODY 7.381.095zł.

Więcej na temat budżetu znajdą Państwo TUTAJ

Przebieg całej LXXI sesji Rady Miasta Malborka mogą zobaczyć Państwo TUTAJ