Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące powołania i zasad działania Komitetu Rewitalizacja Miasta Malborka.

2023-12-20 11:19:10 (ost. akt: 2023-12-20 11:38:23)

20 grudnia rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Malborka.

Formy prowadzenia konsultacji określono w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Malborka z dnia 12.12.2023 r. dostępnym pod adresem http://www.bip.malbork.pl w zakładce Zamierzenia i programy – Gminny Program Rewitalizacji 2030. Konsultacje potrwają do 19 stycznia 2024 r.

- Rozpoczyna się miesięczny okres zbierania uwag i opinii w procesie konsultacji społecznych w sprawie określenia składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji - mówi Anna Olkowska-Jacyno koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Malborka. Komitet Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta Malborka w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w mieście. Komitet pełni także funkcję opiniodawczo-doradczą dla burmistrza Miasta Malborka. W skład Komitetu wejdą przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, podmiotów zarządzających nieruchomościami, lokalnego biznesu, organizacji pozarządowych, urzędnicy miejscy oraz przedstawiciele Malborskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Gospodarczej i Skarbu Państwa”- dodaje koordynator.

Projekt uchwały Rady Miasta Malborka wraz z formularzem zgłaszania uwag, ankietą badawczą został udostępniony na stronie www.bip.malbork.pl w zakładce Zamierzenia i Programy- Gminny Program Rewitalizacji 2030. Od dziś mieszkańcy w formie papierowej lub elektronicznej będą mogli przez miesiąc wypowiedzieć się w sprawie określenia zasad działania i składu Komitetu Rewitalizacji w Malborku.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i do wzięcia udziału w konsultacjach.