Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Konkurs „Bezpiecznie jak w Szwajcarii”

2017-04-25 15:13:07 (ost. akt: 2017-04-25 15:36:17)

Samorząd województwa pomorskiego, przy współpracy z Miastem Malbork serdecznie zapraszają dzieci z powiatów: malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego oraz grudziądzkiego do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Bezpiecznie jak w Szwajcarii". Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu jest promocja efektów, zrealizowanego przez władze województwa pomorskiego, projektu w ramach którego zakupiono cztery zespoły trakcyjne do obsługi kolejowego odcinka Malbork – Grudziądz, wykonano również remont wiaduktu wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Brachlewo, zmodernizowano elektryczny zespół trakcyjny oraz zakupiono i zamontowano 51 sztuk defibrylatorów oraz przeprowadzono szkolenia z tego zakresu, a także nagrano film instruktażowy z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wiodącym tematem konkursu jest bezpieczeństwo na kolei w kontekście efektów zrealizowanego projektu pn. "Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork – Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Konkurs plastyczny pod tytułem „Bezpiecznie jak w Szwajcarii" skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie bezpośrednio związanym z realizacją Projektu tj. powiatów: malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego oraz grudziądzkiego.
Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

- dzieci uczęszczające do przedszkola w wieku 3 – 4 lata,
- dzieci uczęszczające do przedszkola w wieku 5 – 6 lat,
- uczniowie szkoły podstawowej w wieku 7 – 9 lat ( klasa I-III)
- uczniowie szkoły podstawowej w wieku 10 – 13 lat (klasa IV-VI)

Uczestnicy konkursu, w każdej z kategorii wiekowej, będą mieli za zadanie wykonać dowolną techniką, pracę plastyczną obrazującą, jak poprawiło się bezpieczeństwo na kolei dzięki Szwajcarsko-Polskiemu Programowi Współpracy.

Prace konkursowe z dopiskiem: Konkurs plastyczny – „Bezpiecznie jak w Szwajcarii" należy składać, w Urzędzie Miasta Malborka – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu do dnia 10 maja 2017r., za pośrednictwem szkół oraz przedszkoli, które przekażą prace osobiście.

Szczegółowe informacje oraz warunki udziału w konkursie zawarte zostały w Regulaminie + załącznik.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 maja 2017 roku na stronie internetowej Projektu.

Finał konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród dla zwycięzców przez Marszałka Województwa Pomorskiego odbędzie się w Malborku podczas uroczystego festynu promującego projekt, który odbędzie się na Placu Kazimierza Jagiellończyka w dniu 20 maja 2017 r., o godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Jesteśmy przekonani, że konkurs oraz atrakcyjne nagrody z pewnością przyczynią się do rozpowszechnienia wśród dzieci, a także ich rodzin, wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i kolejowym oraz rezultatów osiągniętych w ramach Projektu.

informacja: programszwajcarski.pomorskie.eu/