Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Wygrany projekt Technikum nr 3

2023-11-22 15:31:06 (ost. akt: 2023-11-22 15:31:10)

Technikum nr 3 w Malborku znalazło się w gronie laureatów konkursu ogłoszonego przez Pomorskie Centrum Nauczycieli w Gdańsku , którego celem był wybór szkół do pilotażu projektu pn. „Model nowoczesnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla pomorskich szkół”

.Działania projektu mają służyć wypracowaniu modelowych rozwiązań dotyczących realizacji doradztwa zawodowego w szkołach, w odniesieniu do obowiązujących zapisów prawa oświatowego, polityki ZSU 2030 (Zintegrowanej Strategii Umiejętności) oraz Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego . Ideą konkursu był wybór szkół, które w swojej pracy gotowe są do podejmowania zadań wykraczających poza standardowe zadania i schematy realizacji doradztwa zawodowego, mających na celu wspieranie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na współczesnym i przyszłym rynku pracy, z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego, nowoczesnych metod oraz technik myślenia projektowego sprzyjających rozwojowi postaw społecznych, przywódczych i przedsiębiorczych, w tym umiejętności krytycznej analizy i oceny rzeczywistości, planowania przyszłości, rozwiązywania problemów, kreatywności i innowacyjności, pracy zespołowej służącej współpracy i współdziałaniu.
Wszelkie działania realizowane będą w ramach przedsięwzięcia projektowego pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, objętego wsparciem finansowym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności .
Podczas realizacji projektu, szkoła między innymi będzie objęta następującymi działaniami:
1. Szkolenia, warsztaty, seminaria dla doradców zawodowych/ nauczycieli jako szkolnych koordynatorów - lokalnych liderów doradztwa zawodowego (Certyfikacyjny kurs Belbin Coach Młodzieży (BCCM); Certyfikowany kurs coachingu ”Zróbmy to Razem” wg standardów EMCC European Mentoring & Coaching Council .
2. Wyposażenie w narzędzia pracy do diagnozy potencjału, uzdolnień, talentów uczniów z przygotowaniem kadry uczącej do ich wykorzystania (m. in. dostęp do testów Belbin GetSet® dla młodzieży).
3. Wyposażenie (doradców zawodowych/ nauczycieli) w profesjonalne materiały dydaktyczno-metodyczne, narzędzia do pracy zespołowej z uczniami (karty, planery, gry…).
4. Wspomaganie w skutecznej realizacji doradztwa zawodowego (diagnozowania potrzeb szkoły w zakresie doradztwa zawodowego organizowania, planowania doradztwa zawodowego w szkole ; wykorzystania nowoczesnych metod, technik, form i sposobów działania prowadzących do skutecznej realizacji doradztwa zawodowego zgodnego z ideą uczenia się przez całe życie).

Projekt będzie realizował zespół projektowy w składzie :
Jan Stawicki- dyrektor szkoły
Renata Zawadzińska- kierownik szkolenia praktycznego
Beata Zych- doradca zawodowy, nauczycielka przedmiotów zawodowych
Aleksandra Drzewiecka - nauczycielka przedmiotów zawodowych
Katarzyna Matejuk - nauczycielka przedmiotów zawodowych
Ewa Andruszko-pedagog szkolny
Projekt pilotażowy realizowany będzie do 30 czerwca 2026 roku.