Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Wybory do Malborskiej Rady Seniorów III Kadencji

2023-11-10 11:31:09 (ost. akt: 2023-11-10 11:32:33)

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych do uczestniczenia w wyborach do Malborskiej Rady Seniorów III Kadencji.

Mogą w nich wziąć udział:
1) podmioty działające na rzecz osób starszych – to organizacje pozarządowe wszelkie nieformalne grupy, m.in.: kluby seniora, związki zrzeszające osoby starsze lub prowadzące działalność na ich rzecz, w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku,

2) przedstawiciele osób starszych – to osoby nie będące członkami ww. podmiotów działających na rzecz seniorów, ale mające poparcie środowiska seniorów potwierdzone wykazaniem podpisów min. 50 osób z tego środowiska.

Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych oraz grupa min. 50 osób będących reprezentantami środowiska seniorów nie będących członkami podmiotów działających na rzecz osób starszych mogą zgłosić:

1. jednego kandydata do Malborskiej Rady Seniorów,
2. jednego kandydata do Komisji Wyborczej,
3. jednego przedstawiciela na Walne Zebranie.

Wzory formularzy zgłoszeniowych oraz wzór listy poparcia kandydata – przedstawiciela osób starszych znajdują się w Zarządzeniu nr 178/2023 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 10 listopada 2023 r. lub można pobrać tutaj

Wypełnione formularze można składać do dnia 27 listopada br. do godz. 15.30:
1) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka,
2) przesłać pocztą na adres: Wydział Spraw Społecznych, Urząd Miasta Malborka, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu.

Walne Zebranie, na którym zostaną przeprowadzone wybory do Malborskiej Rady Seniorów odbędzie się dnia 15 grudnia br. o godz. 12.00 w sali 232 (II piętro) Urzędu Miasta Malborka, pl. Słowiański 5.

Załączniki do pobrania