Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Inauguracja Roku Kulturalnego 2023/2024

2023-10-27 21:22:55 (ost. akt: 2023-10-27 23:39:57)

Autor zdjęcia: Łukasz Mocek

Październik każdego roku to czas, gdy spotykamy się na uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego. Spotkanie to każdorazowo jest okazją do uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym oraz wymianie poglądów i myśli o kulturze. Tegoroczna uroczystość zorganizowana była w Karwanie Muzeum Zamkowego w Malborku w dniu 27 października.

Inauguracja Roku Kulturalnego to także okazja, aby nagrodzić osoby, które nierozerwalnie związane są z kulturą w Naszym mieście, rozpowszechniają ją, promują i są z nią całym sercem. Odgrywają oni bezcenną rolę w krzewieniu, upowszechniania oraz popularyzacji kultury i sztuki, a przy tym wpływają na kształt i jakość Naszej kultury.

Do nagród w dziedzinie kultury w 2023 r., na podstawie złożonych wniosków, zostały nominowane dwie osoby. Osoby te na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zostały nagrodzone za osiągnięcia w dziedzinie kultury w zakresie twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury oraz organizowania działalności kulturalnej w Mieście Malborku.

Nagrody w 2023 r. otrzymali Pani Danuta Czop i Pan Tomasz Agejczyk.

Danuta Czop, która jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku, a kieruje tą instytucją kultury od 1 stycznia 2019 r. Jej ścieżka zawodowa od początku związana jest z Miejską Biblioteką Publiczną w Malborku, gdzie w 1983 roku rozpoczęła pracę jako młodszy bibliotekarz w Filii dla Dzieci i Młodzieży. Od momentu zatrudnienia przeszła całą ścieżkę awansu zawodowego do starszego kustosza, pracując we wszystkich placówkach Biblioteki (Czytelnia Popularnonaukowa, Filia dla Dorosłych, Mediateka). W swoich działaniach dąży do modernizowania biblioteki i stworzenia z niej nowoczesnej placówki z interesującym księgozbiorem i ciekawą ofertą działań kulturalnych, edukacyjnych, animacyjnych i literackich dla różnych grup wiekowych, uwzględniając zainteresowania i potrzeby mieszkańców. Pod kierownictwem Pani Danuty realizowane są różne projekty, programy oraz kampanie społeczne promujące czytelnictwo. Wśród przedsięwzięć realizowanych przez biblioteką można wymienić różne spotkania podróżnicze, biesiady literackie, konkursy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, wystawy, lekcje biblioteczne, spacery literackie, czy spektakle teatralne. Pani Danuta należy również do komitetu organizacyjnego Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce, który organizowany jest w mieście Malborku od ponad 30 lat i aktywnie angażuje się w realizację wydarzeń organizowanych w jego ramach. Jej pasją są podróże i historia. Swoje zainteresowania regionem i historią realizuje również w wolnych chwilach oprowadzając turystów jako przewodnik po Muzeum Zamkowym w Malborku.

Drugi nominowany to Tomasz Agejczyk , który jest dyrektorem Muzeum Miasta Malborka, a kieruje tą instytucją kultury od 1 stycznia 2023r.. Pełni również funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Malbork wczoraj i dziś’’. Jest osobą znaną mieszkańcom Malborka dzięki, szeroko przekazywanej, swojej wiedzy historycznej szczególnie związanej z miastem Malborkiem. Jest autorem albumu ,,Malbork i okolice na starej pocztówce’’, który zawiera ponad 300 pocztówek przenoszących czytelnika w niezapomnianą podróż po Malborku począwszy od XIX wieku. Pan Tomasz jest również autorem artykułów związanych z historią Malborka, które ukazują się w różnych czasopismach. Jest pomysłodawcą różnych wystaw tematycznie związanych z Miastem Malbork oraz jego okolicami. Od czasu objęcia stanowiska dyrektora w Muzeum Miasta Malborka zorganizowano w tej instytucji kultury sześć wystaw o różnej tematyce („Rejs śmierci. Ewakuacja morska więźniów KL Stutthof w 1945 r.”, „Zaginione podobozy. Pruszcz Gdański – Rusocin”, „Widzialni, trochę zapomniani", o społeczności wyznania Mojżeszowego w Malborku”, „Do DNA. 50 lat archeologicznych badań podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”, „Mikołaj Kopernik nieznany” oraz najnowsza „W atelier fotograficznym. Mieszkańcy Malborka oczami pierwszych fotografów”. Pan Tomasz jest realizatorem różnych projektów, spotkań, zajęć edukacyjnych i konkursów, dzięki którym stara się w jak najlepszym stopniu przedstawić historie związane z miastem i jego okolicami, a także przedstawić historie ludzi, którzy tworzyli tę historię. W swoje działania aktywnie angażuje zarówno młodszych, jak i starszych odbiorców.

Uroczystości towarzyszył koncert zespołu TRE VOCI.