Piątek, 1 marca 2024. Imieniny Albina, Antoniny, Radosławy

"Zasłużeni dla Miasta Malborka" - odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Malborka

2023-10-25 16:34:46 (ost. akt: 2023-10-26 08:39:31)

Autor zdjęcia: Łukasz Mocek

W środę, 25 października 2023 roku, w Muzeum Zamkowym w Malborku, w Ośrodku Konferencyjnym Karwan odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Malborka podczas, której nadano tytuły "Zasłużony dla Miasta Malborka" dla Pani Teresy Żelazo oraz Muzeum Zamkowego w Malborku.

Uchwały w sprawie nadania tytułów Rada Miasta Malborka podjęła na sesji z dnia 15 czerwca 2023 r.

Podczas uroczystości laudacje na cześć zasłużonych wygłosił Przewodniczący Rady Miasta Malborka Paweł Dziwosz. Symboliczne statuetki na ręce Pani Teresy Żelazo i dyrektora dr. hab. Janusza Trupindy złożył Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski. Prace kapituły przybliżył Kanclerz Kapituły Andrzej Panek, a o oprawę artystyczną wydarzenia zadbał zespół Amber Chant z Malborka.


Teresa Żelazo rozpoczęła swoją działalność na rzecz malborskiej społeczności w 1993 r. podejmującą pracę w Miejskim Domu Kultury RATUSZ. Zajmowała się tam m.in. organizacją imprez, współpracą ze szkołami, warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży.

Swoją działalność kulturalną kontynuowała w Miejskim Domu Kultury w Malborku. Tam też przygotowywała i prowadziła wiele imprez, konkursów plastycznych i przeglądów artystycznych, między innymi: Dni Malborka, Ogólnopolskie Spotkania Recytatorskie. Ogólnopolskie Spotkanie Teatralne „MOST”. Zajmowała się również oprawą plastyczną wielu imprez oraz prowadziła kronikę.

Przez kilkanaście lat organizowała i koordynowała pracami malborskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W 2004 roku w strukturze Miejskiego Domu Kultury, a obecnie Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pani Teresa była jego koordynatorem do września tego roku.

Teresa Żelazo była inicjatorką powołania Malborskiej Rady Seniorów. Pełniła w niej , w latach 2015-2019 funkcje przewodniczącej I kadencji Rady. Dzięki jej zaangażowaniu w kalendarz imprez miasta wpisały się Wiosenne Dni Seniora oraz Jesienny Dzień Seniora.

Po powstaniu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów Pani Teresa doprowadziła do wpisania Malborskiej Rady Seniorów w jego skład.

Reprezentowała Malbork w I i II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie.

Przyczyniła się do powstania w 2017 roku Pomorskiego Parlamentu Seniorów w Gdańsku, którego została Wiceprzewodniczącą.

Poza działalnością społeczną zajmowała się także propagowaniem historii.
Współtworzyła strukturę Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego „Młody Las”. Przez kilka lat, społecznie prowadziła biuro tego Stowarzyszenia.
Teresa Żelazo jest laureatką konkursu „Zawsze Aktywni. Zawsze Potrzebni. Zawsze Razem”. Ponadto otrzymała wiele wyróżnień za szczególnie aktywną działalność na forum lokalnym, m.in. od posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Jana Kleinszmidta, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, a w 2014 roku otrzymała nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury przez Burmistrza Miasta Malborka.

Doceniając działalność kulturalną, wrażliwość oraz pasję w zakresie pracy z seniorami, pielęgnowanie tradycji polskich i regionalnych oraz budowanie tożsamości lokalnej, podejmowanie wielu cennych inicjatyw i odważnych przedsięwzięć, oraz promocję Malborka, Rada Miasta Malborka uchwałą Uchwałą nr LXI/484/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. nadała pani Teresie Żelazo tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka”.

Muzeum Zamkowe w Malborku powstało 1 stycznia 1961 roku w celu opieki nad Zamkiem w Malborku, który jest niekwestionowaną wizytówką naszego Miasta. Placówka w swojej dotychczasowej działalności osiągnęła wiele spektakularnych sukcesów to jest między innymi:
- odbudowała zespół Zamku krzyżackiego, stanowiącego uniwersalną wartość pokoleń,
- stworzyła nowoczesną instytucję edukacyjno-badawczą, znaną na całym świecie,
- doprowadziła do wpisania Zamku nad Nogatem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ludzie, którzy tworzyli, tworzą i rozwijają te instytucję, głównie malborczycy, przeszli niezwykłą drogę. Od odbudowy największego ceglanego zamku na świecie, poprzez mozolne budowanie kolekcji i poszukiwanie tysięcy dzieł z dawnych zbiorów zaginionych i rozproszonych po II wojnie światowej, aż do stworzenia nowoczesnej instytucji edukacyjno-badawczej, która zarządza trzema zamkami: w Malborku, Kwidzynie oraz Sztumie.

Muzeum Zamkowe w Malborku swoją działalnością przyczynia się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Malborka, a także do promocji naszego Miasta.

Zamek jest miejscem spotkań ludzi nauki, kultury, polityki, dziennikarzy, a także mieszkańców. Jest plenerem nowo powstających filmów i odbywających się koncertów.

Muzeum organizuje liczne wystawy, w tym wiele dotyczących historii ziemi malborskiej , dziejów Malborka i jego mieszkańców.

Ważną grupą odbiorców oferty Muzeum stanowią przewodnicy. Są oni silnie związani z zamkiem. Dla wielu z nich to miejsce i jego historia jest pasją życia.
Instytucja poza podstawową działalnością działa także w obszarze kultury i sportu. Organizuje lub współtworzy szereg wydarzeń. Jednym z najważniejszych jest plenerowa impreza „Oblężenie Malborka”, która nawiązuje do wydarzeń z 1410 r.

Muzeum Zamkowe od wielu lat współpracuje z Miastem, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, prywatnymi podmiotami gospodarczymi oraz indywidualnymi mieszkańcami Malborka.

Instytucja ta jest jednym z większych pracodawców w Malborku.
Muzeum jest nierozerwalną częścią Malborka i zarazem jego wizytówką. Swoją działalnością promuje Miasto w Polsce, Europie i na świecie.

Biorąc pod uwagę powyższe, w dowód uznania dla byłych i obecnych pracowników, w tym kadry zarządzającej Rada Miasta Malborka w dniu 15 czerwca 2023 roku, na wniosek przewodniczącego Rady Miasta Malborka Uchwałą nr LXI/483/2023 nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” Muzeum Zamkowemu w Malborku.

Akt nadania tytułu wręczono obecnemu dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Malborku Panu doktorowi Januszowi Trupindzie.