Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Z mieszkańcami o rewitalizacji

2023-10-25 09:32:34 (ost. akt: 2023-10-25 16:00:04)

24 października w Urzędzie Miasta Malborka odbyła się debata z mieszkańcami, która podsumowuje konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Mieszkańcy mieli okazję do zadawania pytań, rozmowy, a także wyjaśnienia wszelkich wątpliwości wynikających z zaproponowanego i przedstawionego obszaru zdegradowanego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych dofinansowaniem na remonty budynków. Ta potrzeba bardzo wybrzmiała na debacie i jest wyzwaniem na kolejne lata realizacji procesu rewitalizacji. Nie tylko przemiany infrastrukturalne, ale i zmiana społeczna jest ważna w rewitalizacji. Są to działania, które muszą nastąpić równolegle, jako proces zintegrowany.

Włączenie społeczne jest bardzo ważnym elementem w procesie zmian rewitalizacyjnych. Mieszkańcy znają dobrze te działania szczególnie przez pryzmat zmian i możliwości partycypacji w tych przemianach uczestnicząc w poprzednim okresie współpracy przy opracowaniu Programu Rewitalizacji. Wczorajsza debata pokazała, że mieszkańcy są bardzo otwarci na wymianę wiedzy, poznanie opinii władz miasta i wykonawcy dokumentacji Instytutu Rozwoju Miast i Regionów na temat ważnego programu dla miasta.

- Kończymy miesięczny okres zbierania uwag i opinii w procesie konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Malborka– informuje Anna Olkowska-Jacyno Koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Malborka. Następnym krokiem będzie przygotowanie ostatecznej wersji dokumentów i przedstawienie ich w formie uchwały Radzie Miasta Malborka. Dziękuję mieszkańcom za aktywny udział w konsultacjach społecznych i zapraszam do współpracy przy opracowywaniu kolejnego dokumentu - Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultowany Projekt uchwały Rady Miasta Malborka wraz z diagnozą, formularzem zgłaszania uwag, ankietą oraz propozycją graficzną wyznaczającą obszar zdegradowany obszar rewitalizacji został udostępniony na stronie www.bip.malbork.pl w zakładce Zamierzenia i Programy - Gminny Program Rewitalizacji 2030.


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Malborka - prezentacja