Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

Technikum nr 3 na gali Stypendialnej Marszałka Województwa Pomorskiego

2023-10-12 09:36:43 (ost. akt: 2023-10-12 09:39:11)

Wysoka średnia ocen, uzdolnienia w konkretnych przedmiotach albo osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. To najważniejsze kryteria, na podstawie których uczniowie z pomorskich szkół otrzymali stypendia marszałka województwa pomorskiego. Wśród wyróżnionych znalazło się pięcioro uczniów Technikum nr 3 w Malborku:

Weronika Marek – klasa 4AH – technik ekonomista
Hubert Janicki – klasa 4AH – technik hotelarstwa
Kamil Kot – klasa 5ARp – technik ekonomista
Julia Kaczmarczyk – klasa 5ARp – technik rachunkowości
Jakub Filipkowski – klasa 5ARp – technik rachunkowości

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów zostały wręczone podczas uroczystej gali 11 października 2023 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Sztumie. W uroczystości wzięli udział m.in. Józef Sarnowski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego , Senator Leszek Czarnobaj , Wicestarosta Malborski Waldemar Lamkowski oraz rodzice i opiekunowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów lokalnych.

Jak zaznaczył na otwarciu gali stypendialnej wicemarszałek województwa pomorskiego Józef Sarnowski: „Dzisiejsze wydarzenie jest ważnym momentem w życiu wyróżnionych uczniów, a także życiu tych, którzy towarzyszą im na co dzień. Każdy z bohaterów tej uroczystości może przyczynić się do budowania pomyślności naszego regionu. Życzę, aby przyznane środki uczniowie spożytkowali na działania, które przyniosą im wiele satysfakcji”.

Stypendia marszałka województwa pomorskiego przyznawane są ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Otrzymują je laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad, jak również uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykazujących się wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z zakresu konkretnych przedmiotów.

Uczniowie Technikum nr 3 otrzymali stypendia dla uczniów szkół zawodowych, którzy wykazują się wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z przedmiotów zawodowych – przyznawane w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” finansowanego ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.