Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

LXVII sesja Rady Miasta Malborka

2023-10-12 09:34:24 (ost. akt: 2023-10-12 09:35:09)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

19 października 2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się LXVII sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Malborku w roku szkolnym 2022/2023. ref. Małgorzata Krysik nacz. wydz. OKS.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Malborka, ref. P. Sadowski dyr. OSiR;
c) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok – XV zmiana, ref. Skarbnik M Pilarska-Downar;
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dzierżawy na okres 15 lat, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP;
e) w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję 2024 – 2027, Przewodniczący zespołu ds ławników P. Dziwosz;
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji Rady Miasta:
1. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 11.10.2020 r. godz.13.00
2. Komisja GKMiK - 11.10.2020 r. godz.13.00
3. Komisja Spraw Społecznych - 17.10.2020 r. godz.11.00
4. Komisja OKS - 17.10.2020 r. godz.12.00