Poniedziałek, 4 grudnia 2023. Imieniny Barbary, Hieronima, Krystiana

7,2 mln dofinansowania na modernizację ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej

2023-10-09 08:54:32 (ost. akt: 2023-10-09 09:18:42)

Autor zdjęcia: Łukasz Mocek

Miasto Malbork otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku.

W niedzielę 7 października, informację o przekazanym dofinansowaniu przekazał Burmistrzowi Miasta Malborka Markowi Charzewskiemu Wiceminister Aktywów Państwowych Karol Rabenda. Spotkanie odbyło się u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Zakopiańskiej czyli w miejscu planowanych prac.

Istniejące nawierzchnie ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej są w bardzo złym stanie technicznym, a stanowią one istotny element komunikacji zarówno mieszkańców, jak i służb bezpieczeństwa pomiędzy dwoma największymi osiedlami mieszkalnymi w Malborku (os.Południe i Wielbark). Poprzez przebudowę dróg zostanie usprawniona organizacja ruchu, tj. ulegnie polepszeniu płynność, elastyczność i szybkość przejazdu samochodów, szczególnie w godzinach dojazdu i powrotów zmotoryzowanych do/z pracy, w tej części miasta. Modernizacja nawierzchni w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a poprzez nową nawierzchnię chodnika zwiększy się znacznie bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przebudowa ul. Zakopiańskiej jest niezbędna do zapewnienia sprawnego i płynnego dojazdu do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Zakopiańskiej, gdzie planowane są działania polegające na budowie 256 mieszkań przy wsparciu ze środków wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W ramach realizacji projektu planuje się całkowitą modernizację nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą krawężników i chodników, regulacją armatury infrastruktury podziemnej ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową 3 skrzyżowań. W zakres modernizacji ul. Kwiatkowskiego zaplanowano wymianę krawężników oraz wymianę nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową 2 skrzyżowań. Przebudowa ul. Jagiellońskiej przewiduje wykonanie projektu wielobranżowego oraz wykonanie prac inwestycyjnych na odcinku drogi w szczególności w zakresie przebudowy ciągów jezdnych i pieszych, przebudowy sieci oraz oświetlenia ulicznego. Planowane zadanie inwestycyjne w obrębie ul. Jagiellońskiej jest komplementarne z innymi działania rewitalizacyjnymi prowadzonymi przez gminę, a w szczególności z projektem pn. „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” i przebudową ul. Grunwaldzkiej, dofinansowana ze środków Programu Inwestycji Strategicznych.

Zrealizowanie projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, poprawy stanu infrastruktury w mieście oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 7.600.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 380.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %
Kwota środków z dofinansowania (w PLN): 7.220.000,00