Sobota, 20 lipca 2024. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Badanie ankietowe GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)

2023-10-03 15:15:36 (ost. akt: 2023-10-03 15:29:14)

Od 2 do 20 października br. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie ankietowe pn. Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ). Badanie realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie.

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w III kwartale 2023 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.
Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych.

Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/30
Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kontakt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:
form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.html

Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: sa.stat.gov.pl/formularz/

Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych,
znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl
Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!