Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji

2023-09-29 11:09:54 (ost. akt: 2023-09-29 11:14:13)

29 września 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przeprowadzenie konsultacji polega na składaniu przez mieszkańców opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz do dokumentu Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Malborka z użyciem formularzy konsultacyjnych dostępnych pod adresem www.bip.malbork.pl oraz pod adresem www.urzad.malbork.pl.

- Rozpoczyna się okres zbierania uwag i opinii w procesie konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Malborka, który trwać będzie 30 dni i zakończy się w dniu 29 października 2023 r. – informuje Anna Olkowska-Jacyno Koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Malborka. - Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Malborku. Projekt uchwały Rady Miasta Malborka wraz z diagnozą, formularzem zgłaszania uwag, ankietą oraz propozycją graficzną wyznaczającą obszar zdegradowany obszar rewitalizacji został udostępniony na stronie www.bip.malbork.pl w zakładce Zamierzenia i Programy- Gminny Program Rewitalizacji 2030. Od dziś mieszkańcy w formie papierowej lub elektronicznej będą mogli przez miesiąc wypowiedzieć się w sprawie propozycji wyznaczenia nowego obszaru rewitalizacji w Malborku – dodaje koordynator

Podsumowaniem konsultacji społecznych będzie debata z udziałem mieszkańców, która odbędzie się 24 października o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Malborka umożliwiająca wyrażenie uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miasta Malborka.

Formy prowadzenia konsultacji określono w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Malborka z dnia 21.09.2021 r. dostępnym pod adresem www.bip.malbork.pl oraz pod adresem www.urzad.malbork.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i do wzięcia udziału w konsultacjach.