Piątek, 1 marca 2024. Imieniny Albina, Antoniny, Radosławy

Anna Olkowska-Jacyno z nagrodą marszałka "Przyjaciel Seniora"

2023-09-27 11:24:16 (ost. akt: 2023-09-27 11:29:07)

Autor zdjęcia: Łukasz Mocek

W środę, 27 września, w sali posiedzeń Urzędu Miasta Malborka odbyła się uroczystość wręczenia nagrody przyznanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego w VI edycji konkursu "Pomorskie dla Seniorów".

W tym roku w kategorii "Przyjaciel Seniora" nagrodę otrzymała Anna Olkowska-Jacyno (Specjalista ds. Rewitalizacji Miasta Malborka, koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Malborka).

Laudację na temat nagrodzonej odczytała Barbara Bałka pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej. Nagrodę wręczył Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, marszałek Józef Sarnowski

Podczas uroczystości obecni byli malborscy seniorzy, samorządowcy, koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta Malborka oraz inny goście. Podczas uroczystości wystąpił zespół "Z górki" działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury
Pani Ania od wielu lat zajmuje się projektami w obszarze polityki społecznej. Jest koordynatorem projektu społecznego w obszarze rewitalizacji w Urzędzie Miasta Malborka. Szczególnie bliskie jej pracy i działalności społecznej jest wsparcie polityki senioralnej oraz aktywizacja seniorów. W roku 2013 jako koordynator merytoryczny realizowała z dwoma samorządami: Miastem Malbork i gminą Miłoradz Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS) Priorytet I Edukacja osób starszych- „ Aktywny senior-jestem szczęśliwy”. W ramach tego projektu seniorzy uczestniczyli w rożnego typu wsparciu między innymi: nauce języków obcych, wyjazdach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczych, pogadankach i spotkaniach z ekspertami i specjalistami. Chcąc lepiej móc wykorzystać swoje doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych była pomysłodawczynią założenia w roku 2020 Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących „Malwa” w Malborku. Od początku jako wiceprezes stowarzyszenia realizuje kolejne projekty i pomysły które wspierają seniorów i ich opiekunów. Są to między innymi takie projekty jak: „Senior na +- współfinansowany ze środków Wojewody Pomorskiego i realizowany w 2021 r. „ S.O.S dla seniora” współfinansowany ze środków Samorządu Woj. Pomorskiego- realizowany w 2021 r, czy rozpoczęty obecnie kolejny projekt pt. „ Dobre życie w dojrzałym wieku”. Jest także pomysłodawczynią projektów wspierających opiekę wytchnieniową dla opiekunów seniorów. Współpracuje od samego początku z Malborską Radą Seniorów przy Burmistrzu Miasta Malborka. We wszystkich realizowanych projektach działaniami obejmuje nie tylko osoby starsze, ale włącza także do integracji młodsze pokolenie, promując działania międzypokoleniowe. Ta nauka nawiązywania dialogu międzypokoleniowego to przede wszystkim zwiększenie świadomości młodego pokolenia o potencjale seniorów oraz zaakceptowania przez młode pokolenie starzenia się jako kolejnego etapu w życia każdego człowieka. Dla nas seniorów jest to możliwość wspólnego spędzenia czasu i nawiązania komunikacji z młody pokoleniem, bo wbrew pozorom pokolenie dziadków i wnuków bardzo wiele może sobie dać nawzajem- zgodnie z mottem, które zawsze powtarza Pani Ania „może i młodsi szybciej biegną, ale to starsi znają drogę”. Jej praca i postawa przyczynia się do wzmocnienia solidarności międzypokoleniowej. Jest osoba bardzo empatyczną, zawsze motywuje nas do działania i angażuje nas seniorów w wiele wydarzeń i projektów. W okresie pandemii podjęła się zorganizowania grypy seniorów oraz młodzieży, którzy szyli maseczki. Sama, prywatnym autem dowoziła niezbędne do wykonania maseczek materiały i rozwoziła wykonane maseczki osobom potrzebującym. Ta empatia i wrażliwość zostały zauważone również przez burmistrza Miasta Malborka, który powierzył Pani Ani dodatkowe obowiązki w Urzędzie Miasta Malborka - koordynatora dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki jej staraniom i zaangażowaniu budynek Urzędu Miasta Malbork sukcesywnie dostosowuje się do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jako jeden z niewielu na Pomorzu posiada tyflomapy z czcionką brajlowska, dostosowaną windę głosową z audiodeskrypcją, oraz przenośną pętle indukcyjną. Postawa Pani Ani, umiejętność współpracy pokazuje nam, że wszyscy, nawet osoby z różnymi niepełnosprawnościami (a do tej grupy zaliczają się w dużej mierze seniorzy), mamy pełne prawo uczestniczyć w każdej sferze życia społecznego w sposób samodzielny, na równi z innymi. Pani Ania jest ambasadorką seniorów, wiemy, że w każdej chwili możemy do niej przyjść i zawsze znajdzie rozwiązanie naszego problemu. W dowód uznania i podzięce za wsparcie i działalność w zakresie pogłębiania międzypokoleniowego solidaryzmu i pracę społeczną na rzecz seniorów Pani Ania decyzją Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych uhonorowana została w 2020 r. medalem i dyplomem uznania. Dlatego zgłaszam jej kandydaturę do tej zaszczytnej nagrody.