Wtorek, 23 lipca 2024. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Zaproszenie na konsultacje społeczne

2023-09-21 13:07:17 (ost. akt: 2023-09-21 13:08:46)

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje społeczne rozpoczną się od 29 września i potrwają do 29 października.

Jest to pokłosie opracowanego przez Zespół ds. Rewitalizacji przy współpracy z Wykonawcą Instytutem Rozwoju Miast i Regionów dokumentu diagnozy opisującej czynniki i zjawiska kryzysowe w mieście.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Malborku.
- Projekt uchwały Rady Miasta Malborka wraz z diagnozą, formularzem zgłaszania uwag, ankietą oraz propozycją graficzną wyznaczającą obszar zdegradowany zostanie udostępniony w dniu 29 września br. na stronach Urzędu Miasta - mówi Anna Olkowska-Jacyno koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji. Od tego dnia mieszkańcy w formie papierowej lub elektronicznej będą mogli przez miesiąc wypowiedzieć się w sprawie propozycji wyznaczenia nowego obszaru rewitalizacji.
Podsumowaniem konsultacji społecznych będzie debata z udziałem mieszkańców, która odbędzie się 24 października o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Malborka umożliwiająca wyrażenie uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miasta Malborka- dodaje koordynator.


Szczegółowe obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych znajduje się na stronie www.bip.malbork.pl w zakładce Zamierzenia i Programy- Gminny Program Rewitalizacji 2030.

Przypomnijmy, że Urząd Miasta Malborka przystąpił do opracowania dokumentacji niezbędnej do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Obecny Program Rewitalizacji „Malbork na +” na podstawie którego w mieście trwają działania rewitalizacyjne kończy się 31 grudnia 2023 r. Chcąc pozyskać nowe środki na jego kontynuację samorząd zobligowany jest do sporządzenia nowej dokumentacji.