Czwartek, 25 lipca 2024. Imieniny Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

Zintegrowane Porozumienie Terytorialne na Żuławach podpisane

2023-09-19 07:35:36 (ost. akt: 2023-09-19 07:41:00)

Autor zdjęcia: JACEK SOWA / UMWP

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne dla obszaru Żuław zostało podpisane 15 września 2023 r. w Nowym Dworze Gdańskim. Dzięki niemu strategiczne projekty będą mogły liczyć na preferencje w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach FEP 2021-2027.

Czym są ZPT?
Zintegrowane Porozumienia Terytorialne są autorskim pomysłem wypracowanym na Pomorzu. Ich istotą jest partnerskie działanie, tzn. wspólne uzgadnianie, a następnie realizacja przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, które poprawią jakość życia mieszkańców naszego regionu. Projekty te powinny się wpisywać w cele strategii rozwoju województwa oraz strategii terytorialnej danego partnerstwa.

Podpisanie porozumienia powoduje, iż wspomniane projekty otrzymają preferencje punktowe, które w istotny sposób zwiększą ich szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach konkursów z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Co dzięki ZPT zyskają Żuławy?
W przypadku Żuław w ramach ZPT znalazło się sześć pakietów przedsięwzięć, dotyczących m.in. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Ostaszewo, Sztutowo i Lichnowy, zagospodarowania wód opadowych i budowy błękitno-zielonej infrastruktury w gminie Nowy Dwór Gdański i Lichnowy, rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki punktom selektywnego zbierania odpadów w gminie Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Miłoradz, Ostaszewo, Stare Pole oraz dzięki zagospodarowaniu Mierzei Wiślanej w innowacyjne kosze uliczne. Dotyczą one ponadto budowy dróg rowerowych w ramach węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański, a także modernizacji Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz budynku przeznaczonego na Centrum Historyczno-Kulturalne w Trzcinisku w gminie Cedry Wielkie.

Łączna wartość tych przedsięwzięć to blisko 33 mln zł, a wartość ich potencjalnego dofinansowania ze środków FEP 2021-2027 to około 28 mln zł.

W ramach ZPT dla OF Żuławy Miasto Malbork planuje skorzystać z preferencji na realizacje projektu pn. „Żuławska Pętla Kultury”. Celem projektu będzie rozwój oferty MCKIE – samorządowej instytucji kultury, w szczególności w zakresie integracji lokalnych społeczności (w tym imigrantów) i edukacji kulturalnej opartej na tożsamości Żuław. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wdrożenie nowej długofalowej oferty kulturalnej i edukacyjnej skierowanej do różnych grup wiekowych, w tym dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów:

Wsparciem objęty zostanie w części prac inwestycyjnych obiekt Ratusza Staromiejskiego. Planowane efekty:
- przygotowanie profesjonalnej przestrzeni prób dla zespołów tanecznych, teatralnych, wokalnych, instrumentalnych, w tym studio nagrań,
- przygotowanie profesjonalnej przestrzeni dla samorządowego Radia Malbork, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizacji koncertów, warsztatów edukacyjnych, w tym sekcji rycerskiej.

Uzupełnieniem w/w działań będzie opracowanie i wprowadzenie do programu samorządowych instytucji kultury Programu Edukacji Kulturalnej (w tym edukacji regionalnej) realizowanego w szerokim partnerstwie instytucji działających w obszarze kultury na obszarze Żuław.

Planuje się, że projekt stanowić będzie jedno ze źródeł finansowania średniowiecznego zabytku, a jego ramy muszą mieścić się w zakresie interwencji zaplanowanej w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027.

Miasto Malbork wnioskowało o wsparcie dla edukacji przedszkolnej oraz we współpracy z Malborską Fundacją Rozwoju Regionalnego na obszar integracji społecznej, jednak te dziedziny interwencji będą poddane szczegółowym negocjacjom ze wszystkimi liderami ZPT w województwie w kolejnych latach realizacji porozumień.
http://m.82-200.pl/2023/09/orig/09-2-scaled-9742.jpg
fot.Jacek Sowa / UMWP