Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

"Policjant który mi pomógł" - zgłoś funkcjonariusza do konkursu

2017-04-20 09:13:33 (ost. akt: 2017-04-20 09:16:45)

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do składania zgłoszeń w jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł", służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.
Celem konkursu jest:
• promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar
przemocy w rodzinie;
• podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie;
• wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście
zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
• zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań
w tym obszarze.

Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2017 roku.
Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2017 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia "Niebieska Linia", patrona konkursu i laureatów
konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie X edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2017 roku.

Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu, podczas centralnych obchodów Dnia
Policji.

Więcej informacji o konkursie na stronie:
www.policjant.niebieskalinia.pl
http://m.82-200.pl/2017/04/orig/policjant-plakat-1014.jpg