Poniedziałek, 17 czerwca 2024. Imieniny Laury, Leszka, Marcjana

Dofinansowanie dla Urzędu Miasta Malborka w programie "Dostępna przestrzeń publiczna"

2023-09-04 13:03:09 (ost. akt: 2023-09-04 13:24:44)

Urząd Miasta Malborka pozyskał dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Bliżej dostępności–zapewnienie dostępności w Urzędzie Miasta Malborka dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Jest to konsekwencja w dostosowywaniu budynku Urzędu Miasta Malborka wraz z otoczeniem dla osób z niepełnosprawnością, którą Urząd Miasta Malborka realizuje od 3 lat - mówi Anna Olkowska-Jacyno koordynator dostępności.
- W ramach projektu zostaną umieszczone tabliczki z opisem w alfabecie Braillea na drzwiach znajdujących się na korytarzach urzędu wraz z numeracją pokoju, zakupione zostaną także taśmy antypoślizgowe na krawędzie schodów, lupy optyczne z podświetleniem LED, które posłużą osobom słabowidzącym przy czytaniu dokumentów oraz ramki do podpisu – poręczna pomoc dla osób słabowidzących i zaniechanie praktyk niezręcznego wskazywania palcem miejsca do podpisu. Ponadto długie korytarze urzędu zostaną lepiej doświetlone, szczególnie miejsca najczęściej odwiedzane przez petentów, którzy wypełniają w nich druki i formularze - dodaje koordynator.

Realizacja projektu potrwa do końca tego roku. Wartość projekty to kwota 29 205,00 zł z czego 80 % środków pochodzi z dofinansowania z PRFON.

Urząd Miasta Malborka sukcesywnie zapewnia dostępność i dostosowuje swój budynek do wymogów ustawy o dostępności. W poprzednich latach zostały wykonane następujące prace: umieszczano na korytarzach urzędu tyflomapy, czyli, dotykowe mapy dla osób słabowidzących wskazujące rozmieszczenie poszczególnych pokoi na piętrach urzędu, przystosowano toaletę, umieszczano nakładki na ostrze krawędzie schodów na zewnątrz budynku urzędu wraz z polami naprowadzającymi, zakupiono miski dla psa asystującego, udostępniono przy schodach sprzęt ewakuacyjny oraz zainstalowano przenośne pętle indukcyjne. W Biurze Obsługi Interesanta istnieje także możliwości korzystania on-line z tłumacza języka migowego, a na stronie www urzędu miasta umieszczono skrócony zakres spraw załatwianych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta w języku migowym

Mamy nadzieję, że kolejny etapy prac i otrzymane wsparcie przyczyni się do zmniejszenia barier w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynku Urzędu Miasta Malborka na rzecz mieszkańców. To pozwoli na udział osób ze zróżnicowanymi potrzebami na zasadzie równości i pełnym uczestnictwie na równi z innymi w tej sferze życia publicznego.