Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Centralny Plac Zabaw oficjalnie otwarty!

2023-08-11 00:01:43 (ost. akt: 2023-08-16 10:06:38)

Autor zdjęcia: Łukasz Mocek

W czwartek 10 sierpnia, odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw wraz z punktem widokowym przy bulwarach nad Nogatem. Gości powitał Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski, a o występ artystyczny zadbały "Bursztynki" z Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski, członek zarządu województwa pomorskiego Józef Sarnowski, Maciej Rusek oraz Artur Olszewski i Jakub Henke z Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Mieszkańcy Malborka mogli po raz pierwszy wytestować przygotowane na placu zabaw tory, zjeżdżalnie, trampoliny ziemne, ścianki wspinaczkowe, zabawki edukacyjne oraz inne atrakcje mieszczące się na terenie nowej inwestycji. Na wszystkich czekał szereg niespodzianek, m.in. malowanie twarzy, klocki XXL, mega bańki mydlane, przeciąganie liny, kolorowe chusty, warkoczyki, modelowanie balonów. Nie zabrakło słodkich i słonych przekąsek, a imprezę zakończyła dyskoteka dla najmłodszych.

Otwierając imprezę podczas swojego przemówienia Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski przypomniał, że pierwsze kroki w kierunku zmiany funkcji tej przestrzeni z ogródków działkowych na przestrzeń publiczną rozpoczęły się wiele lat temu. Powstała koncepcja zagospodarowania terenu na edukacyjny plac zabaw. W tym miejscu złożył podziękowania pomysłodawcom tego zadania – ówczesnym włodarzom miasta Panu Andrzejowi Rychłowskiemu i Panu Maciejowi Rusek. W roku 2015 powstał projekt zagospodarowania tego obszaru, który stał się podstawą do starań o środki zewnętrzne na jego realizację.

Burmistrz dziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do powstania placu zabaw:

- Panu Marszałkowski Województwa Pomorskiego za nieocenione wsparcie przy przygotowaniu projektów do programu, w szczególności Departamentowi Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, którego przedstawiciele uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego, Departamentowi Programów Regionalnych;

- Kierownictwu i Pracownikom Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. (spółka Samorządu Województwa Pomorskiego) za wsparcie budowy placu zabaw pożyczką miejską; na marginesie można dodać, że ten instrument finansowy wsparł także modernizację bulwaru nad Nogatem oraz zakup autobusów elektrycznych dla MZK;

- Kierownictwu i Pracownikom Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Centrum Projektów Europejskich za docenienie jakości projektu i przyznanie wysokiej dotacji na jego realizację, w tym rozszerzenie zakresu inwestycji o nowy odcinek bulwaru;

- Kierownictwu Muzeum Zamkowego w Malborku za wsparcie przy realizacji inwestycji,

- Radnym za wyrażenie zgody na realizację tej inwestycji,

- Ekipie wykonawczej: Projektantowi – firmie Biuro Inżynierskie Pani Anny Gontarz-Bagińskiej, wykonawcy - firmie Investbud, w szczególności Panu Wojciechowi Drabik i Panu Dariuszowi Drabik, Mirosławowi Klotzke – inspektorowi nadzoru, Andrzejowi Marciniak – kierownikowi budowy, słuzobom Pana Starosty Malborskiego, którzy we współpracy z pracownikami Urzędu Miasta w głównej mierze z moimi zastępcami, Panią Sekretarz oraz koleżankami i kolegami z Wydziału Inżynierii Miasta i Wydziału Projektów Rozwojowych, doprowadzili do zakończenia inwestycji,

- Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Malborku, który podjął się trudnego zadania – zarządzania tą przestrzenią,

- Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Miejskiej, który na liczne wnioski mieszkańców uruchomił linię autobusową,

- Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który zmodernizował dojście do placu zabaw,

- Malborskiemu Centrum Kultury i Edukacji oraz Wydziałowi Promocji za przygotowanie tego wydarzenia,

- Pozostałym urzędnikom miejskim i przedstawicielom spółek miejskich, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu doprowadzili tą trudną inwestycję do szczęśliwego zakończenia.

Na koniec w swoim przemówieniu apelował o wspólne dbanie o nasz plac zabaw. Dlatego szanujmy tą przestrzeń, aby posłużyła nam przez wiele lat.

Podczas uroczystości otwarcia placu zabaw burmistrz ogłosił również konkurs dla najmłodszych na nazwę dla nowej przestrzeni. Szczegóły konkursu.

Budowa centralnego placu zabaw została dofinansowana ze środków projektu pn. „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (FAZA 2)", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz pożyczki miejskiej Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Łączna powierzchnia placu wynosi ponad 20 m2, jest to więc jeden z największych tego typu obiektów w naszym regionie. Koszt wykonania to ok. 7,5 mln zł.

Przypominamy, że Miejska Spółka Komunikacji w Malborku przygotowała specjalną linię autobusową nr 8, dzięki której będzie można dojechać na plac zabaw przy ulicy Parkowej z osiedla Południe.

TUTAJ sprawdzicie rozkład jazdy autobusów linii nr 8

http://m.82-200.pl/2022/06/orig/flaga-8375.jpg
This publication was produced with the financial support of the European Union.
Ta publikacja została stworzona przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
Its contents are the sole responsibility of City of Malbork and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat.
Za treść artykułu odpowiada Miasto Malbork i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.