Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Nowowiejskiego po remoncie

2023-07-19 16:11:21 (ost. akt: 2023-07-20 08:04:18)

Autor zdjęcia: Łukasz Mocek

Od niespełna miesiąca, mieszkańcy Malborka mogą korzystać z wyremontowanej ulicy Nowowiejskiego. W środę 19 lipca, Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski gościł na miejscu inwestycji przedstawicieli z Banku Gospodarstwa Krajowego, pośredniczącego w przekazaniu środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem projektu była inwestycja polegająca na przebudowie ulicy Nowowiejskiego w Malborku, w tym wykonanie robót drogowych oraz przebudowa kanalizacji deszczowej na całej długości ulicy. W ramach zadania planuje się również konieczną wycinkę drzew i krzewów, zabezpieczenie pozostałych drzew, sadzenie i pielęgnację drzew i krzewów oraz wykonanie i pielęgnację trawników. Ponadto na całej długości ulicy planuje się demontaż istniejącego oświetlenia od strony południowej oraz budowę nowego oświetlenia typu LED wraz z liniami kablowymi po stronie północnej ulicy z dodatkowym doświetleniem 6 przejść dla pieszych, co stanowić będzie dużą oszczędność energii elektrycznej i znaczną poprawę bezpieczeństwa. Latarnie oświetleniowe doświetlające przejścia dla pieszych zaprojektowane zostały jako oprawy specjalnie dedykowane na ten ceI. Inwestycja przyczyni się do usprawnienia i poprawy przepustowości ruchu samochodowego, gdyż stanowi podstawową infrastrukturę drogową wykorzystywaną w codziennych dojazdach do pracy i szkół. Istotnym elementem przebudowy ulicy są chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, które poprawią dostępność i bezpieczeństwo dzieci idących i jadących rowerem do szkół i przedszkoli. Spójny i bezpieczny system komunikacyjny, zapewniający również ciągłość ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, przyczyni się także do wzmocnienia pozycji transportu zbiorowego oraz lepszy dostęp do węzła integracyjnego, jakim jest dworzec PKP w Malborku.

Przebudowa drogi gminnej nr 201116G - ul. Nowowiejskiego w Malborku realizowana była z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota dofinansowania 2 411 315 zł) oraz z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota dofinansowania 5 000 000 zł)

Całkowita wartość zadania: 9 721 900,10 zł