Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza do udziału w pracach zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym

2023-07-13 09:41:30 (ost. akt: 2023-07-13 09:42:58)

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza do wzięcia udziału w pracach zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz Urzędu Miasta Malborka do opracowania projektu Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2024.

Do prac w zespole zaprasza po jednym przedstawicielu z danej organizacji dot. wszystkich obszarów współpracy Miasta Malborka z organizacjami pozarządowymi.
Nabór odbywa się na podstawie złożenia „FORMULARZA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA ZESPOŁU INICJATYWNO-DORADCZEGO do opracowania projektu Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2024”. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy w terminie do dnia 28 lipca 2023 r:
a) przesłać do godz. 14:30 drogą elektroniczną w formie skanu na adres e mail:
m.grudzien@um.malbork.pl lub,
b) dostarczyć oryginał do siedziby Urzędu Miasta Malborka, pl. Słowiański 5: Biuro Obsługi Interesanta (parter) w godzinach pracy Urzędu lub,
c) wysłać oryginał pocztą na adres: Urząd Miasta w Malborku, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork.

O terminie wpływu/złożenia formularza decyduje data i godz. przesłania na pocztę elektroniczną lub data wpływu do Urzędu Miasta Malborka.
Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej