Sobota, 23 września 2023. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych - Program Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 MALBORK NA +

2017-04-12 18:55:21 (ost. akt: 2017-04-12 19:17:39)

Burmistrz Miasta Malborka informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Program Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 MALBORK NA +

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w dniach od 12 kwietnia do 20 kwietnia 2017 r.

Uwagi, opinie i propozycje można składać w formie papierowej oraz elektronicznej w terminie do 20 kwietnia 2017 roku za pomocą formularzy zgłoszeniowych udostępnionych na stronie http://www.urzad.malbork.pl i http://bip.malbork.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

Uzupełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.malbork.pl
b) drogą korespondencyjną na adres: Miasto Malbork, Plac Słowiański 5, parter, w godzinach pracy tj. pn-wt, cz-pt 7:30-15:30, śr. 9:00-17:00

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w godzinach 12:00-17:00 (pokój 235, II piętro) dostępny w Urzędzie Miasta Malborka, Plac Słowiański 5 będzie konsultant, który udzieli informacji w zakresie projektu dokumentu Program Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 MALBORK NA + oraz zbierze propozycje i uwagi.

Informacji na temat konsultacji społecznych projektu LPR udzielają:
Pani Kamila Bulak – Podinspektor ds. rewitalizacji 55 629 04 11
Pani Anna Olkowska-Jacyno – Doradca Burmistrza ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 55 629 04 04
Pani Ewelina Tałałaj – Miejski Konserwator Zabytków 55 629 04 30

Projekt Programu Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 MALBORK NA +, będący przedmiotem konsultacji wraz z załącznikami i formularz zgłoszeniowy dostępne będą do pobrania:

a) na stronie internetowej Urzędu Miasta Malborka pod adresem: http://www.urzad.malbork.pl (zakładka: Rewitalizacja)
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka pod adresem: http//bip.malbork.pl
c) w Biurze Obsługi Interesanta, parter, w godzinach pracy Urzędu Miasta Malborka

Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:
- z datą wpływu po 20 kwietnia br.
- niepodpisane,
- przesłane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym (za wyjątkiem propozycji, opinii i uwag zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania i debaty z interesariuszami rewitalizacji).

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miasta Malborka.

Do pobrania:
Ogłoszenie.pdf
Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy LPR-12.04.2017.docx
Program Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 MALBORK na +.pdf
Załącznik nr 1 do programu Raport z procesu włączenia społ.pdf
Załącznik nr 2 do programu lista projektów.pdf
Zalacznik 1 do raportu zestawienie wnioskow.pdf
Zalacznik nr 2 do raportu priorytety przedsiewziec rewitalizacyjnych.pdf
Załacznik nr 3 do raportu kwestionariusz PAPI.pdf