Sobota, 20 lipca 2024. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Praca w Wydziale Inżynierii. Trwa nabór

2023-07-03 07:45:15 (ost. akt: 2023-07-03 07:50:39)

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza nabór na stanowisko Inspektor ds. przygotowania inwestycji miejskich w Wydziale Inżynierii Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Miasta Malborka.

Pełna treść ogłoszenia i dokumenty do pobrania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji oraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. przygotowywania inwestycji miejskich w Wydziale Inżynierii Miasta”, w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. do godz. 14.30. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, 82 – 200 Malbork, Plac Słowiański 5, w Sekretariacie (pok. 115) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Malborka. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka