Niedziela, 21 lipca 2024. Imieniny Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

Umowa na przedłużenie bulwarów podpisana

2023-06-29 13:46:24 (ost. akt: 2023-07-03 10:33:36)

Autor zdjęcia: Łukasz Mocek

W czwartek, 29 czerwca w Urzędzie Miasta Malborka burmistrz Marek Charzewski podpisał z przedstawicielami firmy Strabag Polska umowę na roboty budowlane - Przedłużenie Bulwarów Miejskich odcinek B-A w ramach projektu: "Rozwój potencjały turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malbork" (Faza2) dofinansowanego ze środków EU.

Przedmiotem zamówienia jest:
- wykonanie ciągu pieszo- rowerowego o długości 2 km i szerokości 4 m o nawierzchni wodoprzepuszczalnej wraz z małą architekturą,
- zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego,
- obsługa geodezyjna.

Koszt zadania: 5 275 165,96 zł
Termin realizacji zadania: 12 tygodni od podpisania umowy


http://m.82-200.pl/2022/06/orig/flaga-8375.jpg
This publication was produced with the financial support of the European Union.
Ta publikacja została stworzona przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
Its contents are the sole responsibility of City of Malbork and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat.
Za treść artykułu odpowiada Miasto Malbork i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.